Monthly Archives: March 2011

THÔNG CẢM VỚI VIỆT THƯỜNG


THÔNG CẢM VỚI VIỆT THƯỜNG Trước đây khoảng 10 năm cá nhân tôi, Kiêm Ái, sau khi đọc một số bài của Nhà Báo Việt Thường, tôi đã có nhận xét về Việt Thường là một kẻ cò mồi. Sau … Continue reading

Posted in Việt Thường | Leave a comment

Nợ máu của các chiến sĩ


Nợ máu của các chiến sĩ

Posted in Mỗi Tuần Một Chuyện | 1 Comment

Tri nhân, tri diện, bất tri tâm


Tri nhân, tri diện, bất tri tâm Kim Âu Các cụ ngày xưa có câu “Họa hổ, hoạ bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm”. Vẽ con cọp , vẽ được da cọp, khó vẽ được … Continue reading

Posted in Muc Lục | Leave a comment

Bà Trần Thanh Hiền thanh minh


LTS: Sáng nay thứ Năm 31/3/2011 toà soạn KBC Hải Ngoại nhận được điện thư (email) của bà Trần Thanh Hiền gửi lúc 9.40.50 AM cho KBC Hải Ngoại và rất nhiều người. Tôn trọng truyền thông 2 chiều và … Continue reading

Posted in Muc Lục | Leave a comment

Mời xem ảo thuật rất hay, rất xuất sắc


Mời xem ảo thuật rất hay http://www.youtube.com/embed/yNhDG3n-5MY

Posted in Ảo Thuật, Phim Ảnh - Videos | Leave a comment

CHỐNG CỘNG HAY CHỐNG NGƯỜI BIỂU TÌNH CHỐNG CỘNG ? Y chang Nam California


CHỐNG CỘNG HAY CHỐNG NGƯỜI BIỂU TÌNH CHỐNG CỘNG ?

Posted in Bình Luận | 1 Comment

Con chó khôn


 

Posted in Phim Ảnh - Videos | Leave a comment