Bí ẩn liên quan đến 2 cái chết Abrahams Lincoln và John F. Kennedy


N LCH S


Chúng ta tin vào có những hiện tượng siêu hình và nhân quả hay không? Hãy nhìn vào lịch sử. Gia đình Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát vào ngày 2 / 11 / 1963 qua cuộc binh biến 1 tháng 11 năm 1963. Tổng Thống Hoa Kỳ Kennedy chiu một phần trách nhiệm lớn về việc làm xấu xa này. Hậu quả là hai mươi ngày sau, Kennedy bị ám sát vào ngày 22/11/1963 tại Dallas, Texas. Em trai ông, Robert Kennedy cũng bị ám sát vào ngày 06 tháng 5 năm 1968. Bí ẩn lịch sử sau đây còn khiển quý vị nổi da gà.


Hãy nhờ một giáo sư Sử Học giải thích những hiện tượng này

 


Abraham Lincoln được bầu vào Quốc Hội năm 1846
John F. Kennedy được bầu vào Quốc Hội năm 1946.

Cách nhau đúng 100 năm

Abraham Lincoln được bầu làm Tổng Thống năm 1860.
John F. Kennedy được bầu làm Tổng Thống năm 1960.

Cách nhau đúng 100 năm


Cả hai đều đặc biệt chú trọng đến vấn đề dân quyền.

Cả hai phu nhân đều mất một đứa con khi ngụ tại Toà Bạch Cung

Hai vị Tổng Thống đều bị hạ sát vào ngày Thứ Sáu và đều bị bắn vào đầu

Và càng kỳ dị hơn là
Thư ký của Lincoln tên là Kennedy.
Thư ký của Kennedy tên là Lincoln.

Cả hai đều bị ám sát bởi người miền Nam và được kế vị bởi hai người cùng tên là Johnson, cũng người miền Nam

Andrew Johnson, kế vị Lincoln, sinh năm 1808.
Lyndon Johnson, kế vị Kennedy, sinh năm 1908.

Cách nhau đúng 100 năm


John Wilkes Booth, ám sát Lincoln, sinh năm 1839.
Lee Harvey Oswald, ám sát Kennedy, sinh năm 1939.

Cách nhau đúng 100 năm

Cả nhân hai tên sát đều có tên ba chữ, và cả hai tên này gồm 15 chữ cái.

Nào bạn hãy ngồi yên

Lincoln bị bắn tại hí viện tên ‘Ford’.
Kennedy bị bắn trên một chiếc xe ‘hãng được Lincoln’ ‘Ford’ chế tạo

Lincoln bị bắn tại hí viện và tên sát nhân chạy trốn tại một nhà kho.
Kennedy bị bắn tại một nhà kho và tên sát nhân chạy trốn vào một hí viện

Booth và Oswald đều bị ám sát trước khi đưa ra toà xử.

Và điều đáng ngạc nhiên là

Một tuần trước khi Lincoln bị ám sát, ông ta ở thành phố Monroe, Maryland

Một tuần trước khi Kennedy bị ám sát, ông ta ở với nàng Marilyn Monroe.

 

Có những chi tiết liên quan đến cái chết gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm:

Năm 1960: Đảo chính ngày 11-11-1960 thất bại vì 11/11 = 4 cây gậy. Mà 4 cây gậy đập 5 người: Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn và Trần Lệ Xuân. 4/5 nên thất bại

Năm 1963: Đảo chính thành công vì 1-11-1963. Khi đó Đức tổng giám mục Ngô Đình Thục đi Ý, bà Trần Lệ Xuân đi Pháp, Mỹ để “giải độc” (Chúng nó nướng sư ám chỉ Hòa thượng Thích Quảng Đức)

Trước đó ngày 12/6/1963, mả cũ Ngô Đình Khả bị sét đánh bể làm đôi. Đầu năm, 1963 tiền cắc VNCH in hình một mặt là TT Ngô Đình Điệm, mặt bên kia là cây trúc nhưng nhưng ngược với hình TT Ngô Đình Diệm. Trong dân gian lúc đó có lời chuyền giao “Diệm Chúc” (đa số người miền Bắc không phát âm được chữ TR)

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Muc Lục. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s