Cali: Giảm Tiền Hưu, 67 Tuổi Mới Về Hưu


Cali: Giảm Tiền Hưu, 67 Tuổi Mới Về Hưu, đối với công chức tiểu bang, địa phương, ngành giáo dục để tiết kiệm 11 tỉ đô trong 30 năm…

SACRAMENTO, Calif.  — Thống Đốc Jerry Brown hôm Thứ Năm đưa ra kế hoạch cải tổ hưu bổng mà ông gọi là sẽ cắt giảm cho tiểu bang phân nửa chi phí bằng cách giảm phúc lợi, và tăng tuổi hưu cho nhân viênc ông chức tiểu bang, địa phương và học khu.


Kế hoạch 12 điểm được xem là hành động quyết liệt, mà Brown gọi là “kế hoạch chia sẻ cơ nguy,” trong đó các công chức mới, không phải công chức đương hữu, sẽ chỉ lãnh có 1/3 phúc lợi hưu bổng của họ từ quỹ An Sinh Xã Hội, lãnh 1/3 từ chương trình hưu bổng ấn định, và lãnh 1/3 từ quỹ 401 (k) về hưu bổng.

Các nhân viên nhà trường nào không đủ điều kiện lãnh An Sinh Xã Hội sẽ chỉ lãnh 1/3 phúc lợi hưu bổng từ chương trình hưu bổng mà họ có đóng góp, và lãnh 2/3 từ chương trình phúc lợi đã ấn định.

Các công chức đương hữu sẽ chỉ được lãnh theo chương trình phúc lợi đã ấn định.

Kế hoạch của Brown cũng sẽ tăng tuổi về hưu cho các công chức không thuộc các ngành an ninh từ 55 tuổi lên tới 67 tuổi, một quyết định chắc chắn không làm các công đoàn công chức hài lòng.

Thống Đốc Brown hiện đã 73 tuổi, nói, “Tôi có thể nói với quý vị, còn nhiều năm lắm trong lứa tuổi 70s của quý vị.”
Tính chung, kế hoạch của Brown sẽ tiết kiệm cho tiểu bang 4 tỉ đô cho tới 11 tỉ đô trong vòng 30 năm thực hiện.
Nếu thực hiện ngay năm nay, thì sẽ tiết kiệm cho tiểu bang 900 triệu đôla.

Kế hoạch không chỉ áp dụng cho công chức tiểu bang California, mà áp dụng cho cả công chức điạ phương và nhân viên ngành giáo dục tiểu bang.
Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Bình Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s