Show Việt Weekly đắt khách vì có khán giả xem biểu tình


Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Việt Weekly. Bookmark the permalink.

2 Responses to Show Việt Weekly đắt khách vì có khán giả xem biểu tình

  1. nguyenvn89 says:

    Lê Coi Show nêu chưa hết rồi, Bên phản biểu tình còn có một nhân vật đặc biệt đó là ông Peter Katz một người Mỹ, người Mỹ còn biết điều gì đúng sai xảy ra để phản đối sao đám biểu tình không có ai hiểu nhỉ ?

    Like

  2. Ngoài ông Petre Katz còn có một cựu quân nhân TPB Hoa Kỳ và một đại gia Hoa Kỳ đã về hưu BF cuả bà Phùng Tuệ Châu cũng đứng cầm biểu ngữ.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s