Bà Phùng Tuệ Châu: LS Nguyễn Xuân Nghiã là luật sư viả hè


                                                      By Law Hè Phố Bolsa của NXN đối chọi với Hiến Pháp Hoa Kỳ của Việt Weekly

   

29/10/2011 , ngày lịch sử trọng đại diễn ra tại Quận Orange County , của California nắng ấm : một luật sư đã xử dụng BY LAW HÈ PHỐ BOLSA để tiêu diệt HIẾN PHÁP HOA KỲ cầm chắc trong tay bởi Ông Tổng Thơ Ký báo Việt Weekly .

Luật sư dẫn đoàn quân gồm 60 “nhân tài “ hô to nhiều từ ngữ được coi như đúng văn vu khống của hè phố Main street ( aka hè phố Bolsa ) , nhưng luật pháp cổ thụ áp dụng  bởi các anh nhà báo thông minh và tài hoa đã chấn áp được “đoàn quân hè phố “ của Nguyễn Xuân Nghĩa .

Tưởng rằng , kỳ này NXN sẽ đem được “vài trăm dân quân hè phố” do linh quân cảnh Phan Kỳ Nhơn kêu gọi trên nhật báo Người Việt ( có trả tiền ), tuy nhiên những âm mưu lật đổ Hiến Pháp Hoa Kỳ không đáp ứng ý muốn của Thượng Đế ,” đoàn quân hè phố Main street “ đã giải tán sau 2 tiếng ứng chiến thất bại .    

 

Thất bại là “mẹ thành công “ , phải chăng NXN đã tự an ủi chính mình ? Nhân danh là Chủ Tịch một tổ chúc có tên gọi Công Đồng Việt Nam ….., Nguyễn Xuân Nghĩa đã cho chúng ta nhìn thấy rõ thực lực chính trị của tổ chức Ông .

 

Sau đây là những thất bại của Luật Sư , đồng thời của Tư Lệnh hành quân Phan Kỳ Nhơn , chúng tôi xin công hiến cùng qúy độc giả và các thân hữu đã gọi điện thoại đến chúng tôi :” xin lỗi , vì tránh voi chẳng xấu mặt nào , luật hè phố nên tránh xa …”     

Một thất bại thứ nhất là cựu dân biểu Trần Thái Văn không xuất hiện trong cuộc biểu tình , một nhân vật đã đứng ra biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng , nhưng rồi Ông Luật Sư TTV không được sự ủng hộ tuyệt đối của đồng hương hải ngoại , và sự thất bại về một thái độ chính trị quá cực đoan của TTV , trước bà Dân Biểu Loretta Sanchez .

Ngoài việc thiếu vắng Ông TTV , chúng tôi cũng tôi nghiệp cho NXN , vì thiếu vắng luôn cả các vị dân cử của 2 thành phố Westminster và Garden Grove , phải chăng họ đã nhìn nhận rằng nhóm anh em  VW , PHố BolsaTV , KBCHN đã được bảo vệ bởi Hiến Pháp Hoa Kỳ , nay nếu  các vị dân cử đó  áp dụng luật “hè phố Bolsa”  thì Hanoi , một quốc gia đã có bang giao với Washington vào năm 1995 , chắc hẳn phải đặt câu hỏi  “ đây là Tự Do Ngôn Luận  của Hoa Kỳ , đây là Dân Chủ của một quốc gia đã có 1 chiều dài lịch sử ủng hộ chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó sao ? “

 

Thất bại kế tiếp là “ thần dân của Phan Kỳ Nhơn và  NXN , chỉ gồm có 60 mạng  tuân lệnh ứng chiến , gồm có Trần Sơn Hà , Nam Hà , Laura Trần Thanh Hiền ….với thời gian ứng chiến là 2 tiếng đồng hồ , chưa đủ “ võ lực và quyền lực “ để nhóm anh em báo chí nói trên chấm dứt nghiệp vụ cầm bút .

Phải hiểu rằng , nghiệp vụ cầm bút không những là một nghề nghiệp để mưu cầu sự sống cho gia đình , mà còn đó là lý tưởng xuất phát từ trái tim của một con dân đất Việt luôn luôn hướng về Tổ Quốc nơi cha mẹ đã sinh ra .

 

Chúng tôi nghĩ rằng luật sư Trần Thái Văn đã không đủ can đảm tiếp tay với bạn đồng nghiệp Nguyễn Xuân Nghĩa vì  TTV có kinh nghiệm chính trị qua sự thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua : cực đoan chính trị là một thái độ vô minh .

 

Chúng tôi và Nguễn Phương Hùng đã đi gặp bác sĩ Võ Đình Hữu , trước 2 ngày có cuộc biểu tình và bác sĩ VĐH cũng khôn ngoan và tinh tế hơn , Ông đã cho biết rằng “ Ông không đi biểu tình “ , nếu vậy cuộc biểu tình là phi nghĩa phải không ? Sống trên đất Hoa Kỳ mà không có Tự Do Báo Chí , thì 100 năm sau nữa  bác sĩ Võ Đình Hữu cũng không thể tranh đấu cho Tự Do Báo Chí theo kiểu By Law Vĩa Hè của NXN .

 

Tự Do Dân Chủ cho VN là 1 tiến trình hình thành bởi Nhà Nước và Nhân Dân trong nước cùng đóng góp .

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Muc Lục. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s