Cựu dân biểu Bùi Văn Nhân bỏ chạy khi thấy đơn kiện


Nhìn thấy nhân viên cầm thư tống đạt đang đi đến (lúc này thì nhiều người biết chuyện tống đạt)

Bối rối ra mặt 

 Quay lưng bỏ chạy và gọi người tiếp viện?

Hoặc người đến đón?

 Chữ trong hình là KBCHN điền vào cho dzui dzui

Mày đang ở đâu, tao đứng đây nè. Thằng Hùng nó dí tới bến. 

Giữa tấm hình này và tấm cuối cùng bên dưới còn nhiều hình đang “di tản chiến thuật” nhưng thôi đủ rồi, tinh thần đấu tranh là vậy đó. 

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Việt Weekly. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s