Người Việt mới, tiếng Việt mới


Bài xóa bởi Ban Quản Trị 


Posted on 02/11/2011
Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Thiên Hạ Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Người Việt mới, tiếng Việt mới

  1. karelphung says:

    Đất nước nào phát triển qua một thời gian cũng không tránh khỏi vấn đề thay đổi về mọi mặt, kể cả tiếng nói. Ông nào viết bài này chứng tỏ não ông gặp vấn đề quá nặng, hoặc là ông không ưa giới trẻ Việt nam!
    Ông nên biết, tiếng Việt nam (còn gọi là ngôn ngữ theo Hán-Việt) trước đây bị hán hóa quá nhiều! Rất nhiều từ hoàn toàn có thể thay thế bằng tiếng Việt, vậy thì không có lý do gì chúng ta không bỏ những từ đó đi mà thay vào bằng tiếng Việt! Lẽ đương nhiên với ông thì sự thay thế đó là hoàn toàn lạ lẫm, vì ông chưa nghe bao giờ! Nhưng ngoài những từ ngữ mới thì nhiều thứ ông lượm lặt từ các chuyện khôi hài, tiếu lâm, ông cũng nhét tất cả vào đó và cho rằng đó là ngôn ngữ mới của tiếng Việt, đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s