Những nữ cận vệ cho Ngoại Trưởng Hillary Clinton


Họ là những tay súng cừ khôi, rất tinh nhuệ mà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đi bất cứ nơi đâu .
Họ đều có mặt để bảo vệ bà.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đi đâu cũng có một đội cảnh vệ nữ trẻ đẹp đi theo bảo vệ bà vòng trong vòng ngoài. 
Họ là những cô gái được huấn luyện thành những tay súng cừ khôi, với võ nghệ cao cường và óc phán đoán bén nhạy. 

Ngoài thời gian tháp tùng bà Hillary Clinton trong các sự kiện lớn nhỏ, họ vẫn say mê luyện tập. 
Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Bình Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s