Tuyển tập hình ảnh các ca sĩ trước 1975


 1. Duy Khánh

  https://i1.wp.com/img2.imageshack.us/img2/2360/duykhanh3.jpg

  https://i1.wp.com/img3.imageshack.us/img3/6962/duykhanh1.jpg

  http://i1.tinypic.com/s4w77n.jpg

  https://i1.wp.com/i1.tinypic.com/s4w77n.jpg

  https://i2.wp.com/i23.photobucket.com/albums/b365/dadaocs/DK.jpg

  https://kbchaingoai.files.wordpress.com/2011/11/dkfm7.jpg?w=279

  http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/DUY
 KHANH Pre 75 - VOL 1/cd.jpg

  https://i1.wp.com/www.michaelpdo.com/Image/WDK20tuoib.jpg

  https://i0.wp.com/giaocam.saigonline.com/HTML-T/NSTrinhLamNgan/Nhac/MotMaiGiaTuVuKhiNSTrinhLamNganCSDuyKhanh_LV999/Back.jpg

  Hoàng Oanh:

  http://files.myopera.com/diemxuacafe/albums/621130/1Hoàng Oanh..jpg

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXxLhABvjRR3QWCzXdkxlKHxvtCLT3MxlNWWy7C-ELb-adwT10Vw&t=1

  http://i933.photobucket.com/albums/ad176/redsaigon303/VN war/Musics/HoangOanh4.jpg

  https://i2.wp.com/farm3.static.flickr.com/2082/1915590425_4c885a1464.jpg

  Giao Linh:

  http://img529.imageshack.us/img529/8217/giaolinh.jpg

  https://i0.wp.com/img529.imageshack.us/img529/8217/giaolinh.jpg

  https://i2.wp.com/img169.imageshack.us/img169/1347/giaolinh01.jpg

  https://i2.wp.com/img32.imageshack.us/img32/3057/giaolinh02.jpg

  https://i2.wp.com/img142.imageshack.us/img142/5614/giaolinh03.jpg

  https://i1.wp.com/img32.imageshack.us/img32/6473/giaolinh04.jpg

  https://i2.wp.com/img141.imageshack.us/img141/6473/giaolinh04.jpg

  https://i1.wp.com/i749.photobucket.com/albums/xx133/isthereapicture/giaolinh01.jpg

  https://i1.wp.com/i749.photobucket.com/albums/xx133/isthereapicture/giaolinh02.jpg

  https://i2.wp.com/i749.photobucket.com/albums/xx133/isthereapicture/giaolinh04.jpg

  https://i2.wp.com/i749.photobucket.com/albums/xx133/isthereapicture/giaolinh05.jpg

  https://i1.wp.com/i749.photobucket.com/albums/xx133/isthereapicture/giaolinh1.jpg

  https://i0.wp.com/i749.photobucket.com/albums/xx133/isthereapicture/giaolinh.jpg

  Hương Lan:

  http://img90.imageshack.us/img90/6995/226298huonglan2825t.jpg

  https://i1.wp.com/img90.imageshack.us/img90/6995/226298huonglan2825t.jpg

  https://i2.wp.com/img291.imageshack.us/img291/8499/huonglan01.jpg

  http://img33.imageshack.us/img33/5803/huonglan02.jpg

  https://i0.wp.com/img33.imageshack.us/img33/5803/huonglan02.jpg

  https://i0.wp.com/img22.imageshack.us/img22/6237/huonglan03.jpg

  http://img90.imageshack.us/img90/6334/huonglan04.jpg

  https://i1.wp.com/img90.imageshack.us/img90/6334/huonglan04.jpg

  Thanh Tuyền:

  https://i2.wp.com/img256.imageshack.us/img256/7088/thanh20tuyenpreview.jpg

  https://i2.wp.com/img18.imageshack.us/img18/3195/226298thanhtuyen33aapre.jpg

  https://i1.wp.com/img410.imageshack.us/img410/5149/thanhtuyen.jpg

  https://i2.wp.com/img29.imageshack.us/img29/5670/thanhtuyen02.jpg

  http://img207.imageshack.us/img207/9/thanhtuyen04.jpg

  https://i1.wp.com/img207.imageshack.us/img207/9/thanhtuyen04.jpg

  http://img32.imageshack.us/img32/6229/thanhtuyn01.jpg

  https://i0.wp.com/img32.imageshack.us/img32/6229/thanhtuyn01.jpg

  http://img196.imageshack.us/img196/4325/thanhtuyen03.jpg

  https://i0.wp.com/img196.imageshack.us/img196/4325/thanhtuyen03.jpg

  https://i2.wp.com/img132.imageshack.us/img132/4319/thanhtuyen01c.jpg

  Tam ca sao băng (Thanh Phong-Duy Mỹ-Phương Đại)

  https://i1.wp.com/img44.imageshack.us/img44/3949/bansaobang2.jpg

  https://i1.wp.com/i1194.photobucket.com/albums/aa373/hnpt/BanSaoBang.jpg

  http://img401.imageshack.us/img401/5438/phuongdai.jpg

  https://i1.wp.com/img401.imageshack.us/img401/5438/phuongdai.jpg

  Chế Linh:

  https://i1.wp.com/img297.imageshack.us/img297/6894/chelinh.jpg

  http://img6.imageshack.us/img6/3999/chelinh02.jpg

  https://i0.wp.com/img6.imageshack.us/img6/3999/chelinh02.jpg

  http://img40.imageshack.us/img40/8374/chelinh03.jpg

  https://i1.wp.com/img40.imageshack.us/img40/8374/chelinh03.jpg

  http://img6.imageshack.us/img6/8284/chelinh04.jpg

  https://i0.wp.com/img6.imageshack.us/img6/8284/chelinh04.jpg

  http://img39.imageshack.us/img39/2707/chelinh05.jpg

  https://i1.wp.com/img39.imageshack.us/img39/2707/chelinh05.jpg

  https://i0.wp.com/img35.imageshack.us/img35/3016/chelinhthanhtam1.jpg

  Thái Châu:

  https://i2.wp.com/img269.imageshack.us/img269/7355/thaichau01.jpg

  Khánh Ly:

  https://i0.wp.com/img710.imageshack.us/img710/3872/khanhly01.jpg

  https://i1.wp.com/img265.imageshack.us/img265/8238/khanhly1.jpg

  https://i0.wp.com/img684.imageshack.us/img684/8238/khanhly1.jpg

  https://i1.wp.com/img204.imageshack.us/img204/2082/khanhlytrinhcongson.png

  https://i1.wp.com/img295.imageshack.us/img295/3872/khanhly01.jpg

  https://i1.wp.com/img220.imageshack.us/img220/6279/khanhly02.jpg

  https://i0.wp.com/img35.imageshack.us/img35/3111/khanhly03.jpg

  https://i0.wp.com/img194.imageshack.us/img194/3145/khanhly04.jpg

  https://i0.wp.com/img193.imageshack.us/img193/2955/khanhly05.jpg

  Lệ Thu:

  https://i2.wp.com/img207.imageshack.us/img207/7866/lethu01.jpg

  https://i0.wp.com/img228.imageshack.us/img228/889/lethu04.jpg

  https://i0.wp.com/img220.imageshack.us/img220/5135/lethu05.jpg

  https://i0.wp.com/img228.imageshack.us/img228/6817/lethu1ng2zw5.jpg

  https://i1.wp.com/img220.imageshack.us/img220/163/lethu2xd9gx6.jpg

  https://i0.wp.com/img9.imageshack.us/img9/8163/lethu06.jpg

  https://i0.wp.com/img341.imageshack.us/img341/1998/lethu03.jpg

  PHƯƠNG HỒNG HẠNH 

  https://i0.wp.com/img24.imageshack.us/img24/1396/phuonghonghanh01.jpg

  HÙNG CƯỜNG – Mai Lệ Huyền

  https://i1.wp.com/img210.imageshack.us/img210/1503/hungcuong1.jpg

  https://i2.wp.com/img190.imageshack.us/img190/9504/hungcuong01.jpg

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCJTrmVfyye9bOm0eC8Hmu02qrtEzBQgKtP7G59id2BIOmp61A&t=1

  http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSElO6g8cH0iMmuiuEk0oLDCOkZ8zH3IalcSDttGx_keaws9HNe3w&t=1

  https://i0.wp.com/i198.photobucket.com/albums/aa197/donhana/tmh/1228.jpg

  https://i1.wp.com/i45.tinypic.com/25g5mw4.jpg

  https://i1.wp.com/img510.imageshack.us/img510/2298/hungcuongmailehuyen01.jpg

  https://i1.wp.com/img195.imageshack.us/img195/1540/hungcuongmailehuyen03.jpg

  https://i0.wp.com/img175.imageshack.us/img175/618/mailehuyen01.jpg

  https://i1.wp.com/img41.imageshack.us/img41/6373/mailehuyen02.jpg

  Phương Dung(thần tượng của G.S)

  https://i0.wp.com/img197.imageshack.us/img197/424/phuongdung4.jpg

  https://i1.wp.com/img515.imageshack.us/img515/5313/phuongdung01.jpg

  https://i0.wp.com/img2.imageshack.us/img2/7254/phuongdung02.jpg

  https://i2.wp.com/img198.imageshack.us/img198/4724/phuongdung2.jpg

  https://i0.wp.com/img261.imageshack.us/img261/7978/phuongdung03.jpg

  MINH HIẾU 

  https://i2.wp.com/img133.imageshack.us/img133/4507/minhhieu01.jpg

  https://i2.wp.com/img2.imageshack.us/img2/9724/minhhieu.jpg

  HÀ THANH 

  https://i0.wp.com/img142.imageshack.us/img142/230/hathanh02.jpg

  https://i1.wp.com/img40.imageshack.us/img40/8864/hathanh3.jpg

  https://i1.wp.com/img142.imageshack.us/img142/8291/hathanh1.jpg

  https://i0.wp.com/img210.imageshack.us/img210/6692/hathanh.jpg

  THANH THÚY 

  https://i0.wp.com/img515.imageshack.us/img515/1541/thanhthuy2.jpg

  https://i1.wp.com/img7.imageshack.us/img7/4821/thanhthuy02.jpg

  https://i1.wp.com/img299.imageshack.us/img299/2527/thanhthuy03.jpg

  https://i0.wp.com/img248.imageshack.us/img248/958/thanhthuy04.jpg

  https://i2.wp.com/img7.imageshack.us/img7/8720/thanhthuy05.jpg

  GIÁNG THU 

  https://i1.wp.com/img180.imageshack.us/img180/7798/giangthu01.jpg

  https://i2.wp.com/img403.imageshack.us/img403/2826/giangthu02.jpg

  https://i0.wp.com/img245.imageshack.us/img245/7674/giangthu.jpg

  PHƯƠNG HỒNG QUẾ

  https://i1.wp.com/img190.imageshack.us/img190/7529/phuonghongque02.jpg

  https://i2.wp.com/img179.imageshack.us/img179/3335/phuonghongque05.jpg

  https://i1.wp.com/img3.imageshack.us/img3/7371/phuonghongque03.jpg

  NGỌC MINH

  https://i1.wp.com/img233.imageshack.us/img233/5556/ngocminh01.jpg

  TRANG MỸ DUNG 

  https://i2.wp.com/img84.imageshack.us/img84/8516/trangmydung04.jpg

  https://i0.wp.com/img242.imageshack.us/img242/1028/trangmydung02.jpg

  https://i1.wp.com/img84.imageshack.us/img84/2320/trangmydung03.jpg

  JULIE QUANG 

  https://i2.wp.com/img84.imageshack.us/img84/2307/juliequang01.jpg

  KIM LOAN 

  https://i1.wp.com/img38.imageshack.us/img38/9154/kimloan03.jpg

  https://i2.wp.com/img84.imageshack.us/img84/7199/kimloan02.jpg

  https://i0.wp.com/img156.imageshack.us/img156/5039/kimloan.jpg

  https://i2.wp.com/img181.imageshack.us/img181/4977/kimloan01.jpg

  https://i1.wp.com/img188.imageshack.us/img188/92/kimloan1.jpg

  Nhật Trường-Trần Thiện Thanh

  https://i1.wp.com/img213.imageshack.us/img213/1547/nhattruong.jpg

  https://i1.wp.com/img509.imageshack.us/img509/8387/nhattruong2.jpg

  https://i1.wp.com/img213.imageshack.us/img213/8725/nhattruong3.jpg

  https://i0.wp.com/img213.imageshack.us/img213/4651/nhattruong4.png

  http://files.myopera.com/diemxuacafe/albums/621130/Ca Sĩ NHẬT TRƯỜNG.jpg

  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRX1E5DOGKRwuZ8MxIlSnxw0DZaDn1t2TH17uRlsOFEzmcvwh1C&t=1

  https://i2.wp.com/files.myopera.com/diemxuacafe/blog/nhattruong-1.jpg

  http://files.myopera.com/diemxuacafe/blog/ca si nhat truong jl.jpg

  Giang Tử 

  https://i1.wp.com/img17.imageshack.us/img17/3163/giangt.jpg

  Phương Hoài Tâm 

  https://i0.wp.com/img163.imageshack.us/img163/6632/phuonghoaitam16tuoi.jpg

  https://i0.wp.com/img31.imageshack.us/img31/8237/thuongvunghoatuyen.jpg

  https://i0.wp.com/img121.imageshack.us/img121/981/tthang1bmp.jpg

  Thanh Lan 

  https://i2.wp.com/img99.imageshack.us/img99/7977/tlan.jpg

  https://i0.wp.com/img682.imageshack.us/img682/8274/thanhlan8.png

  https://i0.wp.com/img3.imageshack.us/img3/740/thanhlan3.jpg

  https://i1.wp.com/img300.imageshack.us/img300/5040/thanhlan1.jpg

  https://i0.wp.com/img99.imageshack.us/img99/563/thanhlan.jpg

  https://i0.wp.com/img683.imageshack.us/img683/1458/thanhlannhattruong.jpg

  Trung Chỉnh 

  https://i1.wp.com/img32.imageshack.us/img32/2687/226299trungchinh913b.jpg

  https://i1.wp.com/music.hatnang.com/files/images/323517_post131155456142bc27.preview.jpg

  Lê Uyên Phương 

  https://i0.wp.com/img41.imageshack.us/img41/3553/leuyenphuong.png

  https://i1.wp.com/img195.imageshack.us/img195/9020/khanhhanamloctruongky1.jpg

  https://i2.wp.com/img109.imageshack.us/img109/6864/khanhhanamloctruongky3.jpg

  https://i0.wp.com/img704.imageshack.us/img704/2523/khanhhanamloctruongky.jpg

  Hùng Cường-Bạch Tuyết

  https://i0.wp.com/img339.imageshack.us/img339/4950/bachtuyethu3.jpg

  http://img266.imageshack.us/img266/5165/bachtuyetgl5.jpg

  https://i2.wp.com/img266.imageshack.us/img266/5165/bachtuyetgl5.jpg

  Minh Phụng

  https://i0.wp.com/img103.imageshack.us/img103/7404/minhphung2df8.jpg

  Thanh Mai

  https://i1.wp.com/img255.imageshack.us/img255/7306/thanhmaifp9.jpg

  http://images.yume.vn/blog/201009/25/1285427793_1 Thanh Mai.jpg

  Trang Mỹ Dung 

  https://i2.wp.com/img341.imageshack.us/img341/4884/trangmydung1.jpg

  https://i2.wp.com/img685.imageshack.us/img685/1310/trangmydung2k.jpg

  Ban Hợp ca Thăng Long
  Thái Thanh – Hoài Bắc – Hoài Trung 

  http://img194.imageshack.us/img194/9620/thaithanhhoaibachoaitru.jpg

  https://i2.wp.com/img194.imageshack.us/img194/9620/thaithanhhoaibachoaitru.jpg

  Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ & Ca Sĩ Thúy Nga

  https://i1.wp.com/img64.imageshack.us/img64/4210/hoangthithocasithuynga.jpg

  Bạch Yến 

  https://i0.wp.com/img200.imageshack.us/img200/589/bachyen.jpg

  https://i2.wp.com/img30.imageshack.us/img30/589/bachyen.jpg

  https://i2.wp.com/img580.imageshack.us/img580/7524/1255583406nv.jpg

  Thái Thanh 

  https://i0.wp.com/img139.imageshack.us/img139/5060/thaithanh1.jpg

  https://i2.wp.com/img709.imageshack.us/img709/5527/thaithanh.jpg

  Thẩm Thuý Hằng

  https://i2.wp.com/files.myopera.com/Doanlu/blog/Thamthuyhang.jpg

  http://cafevannghe.files.wordpress.com/2010/10/6-tham-thuy-hang-1.jpg

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9B2UQOAPIAzkeuiaoM92VBF1KX9OgCkhuxsLFwKKf3vuj4sC1&t=1

  https://i0.wp.com/www.cailuongvietnam.com/uploads/News/pic/1238346337.nv.gif
  Mộng Tuyền
  http://images.yume.vn/blog/201009/25/1285427712_1 Mong Tuyen.jpg

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Hình Ảnh. Bookmark the permalink.

6 Responses to Tuyển tập hình ảnh các ca sĩ trước 1975

 1. NBT rất thích các dĩa nhạc nầy .Các bạn có ý kiến gì để giúp cho NBT được hôn ??? Cám ơn/.

  Like

 2. nguyenvn89 says:

  NBT: Đĩa nhạc này là đĩa nào, hay là thích hết mới biết mà giúp chứ.

  Like

 3. Cám ơn nguyenvn89 NBT thích tất cả trong nhu64ng hình đó

  Like

 4. nguyenvn89 says:

  Bạn muốn nhận lines hay file nhạc (mp3, lossless) nếu nhận file thì bạn cho địa chỉ mail.

  Like

 5. nguyenvn89 says:

  http://mp3.zing.vn/ (đánh vào ô tìm kiếm tên ca sĩ, bài hát hay album để tìm kiếm)
  http://quanlysolieu.wordpress.com/nhac-lossless/ (nhạc lossless)

  Like

 6. nguyenvn89 says:

  Đây một trang nữa nè: http://nhacso.net/

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s