CĐVN/Hoa Kỳ trên đà phá sản dưới triều đại Nguyễn Văn Tần


KBCHN: T5ai nam California CĐNVQG cũng sẽ phá sản vì Nguyễn Xuân Nghiã.
Sent: Thu, Nov 17, 2011 11:22 am
Subject: Subject: [CDNVQGHK_CDTV] Thư từ nhiệm.

Tước hữu ngũ SĨ cư kỳ liệt
Dân hữu tứ SĨ vi chi tiên
 
Người cầm bút phải biết giá trị của hai chữ LIÊM SỈ
 
Thôi thì mọi việc để lại cho hậu sanh.
 
Anh Tấn cứ ráng lên gân
Bán kiếng chọn lộn anh Tần mù luôn
 
 
Kim Âu
 
From: longdienle <longdien71@gmail.com>
Date: November 17, 2011 8:46:26 AM EST
To: HĐCH CĐNVQGHK <CDNVQGHK_HDCH@yahoogroups.com>
Subject: [CDNVQGHK_CDTV] Thư từ nhiệm.
 
 
 
Kính gởi ông Nguyễn Văn Tần và quý anh chị trong HĐCH/CĐNVQG/HK,
Qua thời gian làm việc trên 1năm trong HĐCH tôi đã cố gắng trong khả năng hạn hẹp của mình để chu toàn các công tác được giao phó. Nhưng hiện nay CĐ Pensacola/FL địa phương của tôi đang gặp nhiều khó khăn tương tự như CĐHK. Vì phải dành nhiều thời giờ giải quyết, cần sự chú tâm cho CĐ Pensacola nên tôi xin từ nhiệm chức vụ Q.PCT/NV và trưởng ban Truyền Thông Quốc Nội kể từ hôm nay.
Trong thời gian gần đây, với quyết tâm hàn gắn sự rạn nứt trong nội bộ CĐNVQG/HK nếu tôi có những lời lẽ gì làm phật ý, xin quý anh chị trong HĐCH, HĐGS,HĐĐD và các CĐTV xin thứ lỗi cho.
Cầu mong quý anh chị sớm lấy lại sự đoàn kết thật tâm để phục vụ cho toàn thể Đồng Hương tại Hoa Kỳ và cho 90 triệu Đồng Bào Quốc Nội sớm được hưởng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.
Xin rút tên của tôi trên các diển đàn CĐ Hoa Kỳ.
Thân kính,
Vương Văn Giàu 17.11.2011
 
— On Thu, 11/17/11, Hong VU Da <vuautobody@bellsouth.net> wrote:
 
 
From: Hong VU Da <vuautobody@bellsouth.net>
Subject: [CDNVQGHK_CDTV] RE: [CDNVQGHK_HDCH] BS Hồ Nhất Anh : Tân thành viên của HDCHTU/CD/NVQG/HK
Date: Thursday, November 17, 2011, 9:17 AM
 
 
 
BS Hồ Nhất Anh đến với một tin vui.
Huynh Trưởng Vương Văn Giàu đến với một tin buồn.
Huynh mới ngày hôm qua còn truyền lệnh
Hôm nay Huynh quay 360 độ.
Huynh trước như cây Tùng trước bão.
Nay bỗng dưng Huynh trở thành cây Liễu.
Nếu vậy Đệ ở lại lưu luyến với ai đây.
Huynh đã một lần vui, chúc Nguyễn Xuân Hùng.
Vậy Không, không thể được.
Huynh làm như thế Huynh kéo cả đám xuống vực.
Thôi việc Huynh viết kể như ” gone with the wind” .
 
Kính Huynh.
Vũ Hồng
 
 
— On Thu, 11/17/11, A. Nguyen <ngocbay@hotmail.com> wrote:
 
 
From: A. Nguyen <ngocbay@hotmail.com>
Subject: RE: [CDNVQGHK_HDCH] BS Hồ Nhất Anh : Tân thành viên của HDCHTU/CD/NVQG/HK
To: “CDNVQGHK_HDCH” <cdnvqghk_hdch@yahoogroups.com>
Date: Thursday, November 17, 2011, 9:22 AM
 
 
 
Xin chào mừng và cám ơn Bác Sĩ Hồ Nhất Anh đã đồng ý góp thêm một bàn tay với HĐCHTU .
 
 
A. Nguyen
 
 
 
 
——————————————————————————–
 
Desire enslaves, Wisdom liberates.
 
 
 
 
 
 
 
 
——————————————————————————–
Date: Thu, 17 Nov 2011 08:58:25 -0500
Subject: [CDNVQGHK_HDCH] BS Hồ Nhất Anh : Tân thành viên của HDCHTU/CD/NVQG/HK
 
 
Thưa quý vị
Được sự chấp thuận của toàn thể các thành viên HDCHTU/CD/NVQG/HK,
tôi đã liên lạc với BS Hồ Nhất Anh, Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Tiểu Bang
Georgia, và BS Nhất Anh đã nhận lời tham gia hầu tiếp tay đẩy mạnh công tác
của HDCHTU/CDNVQG/HK.
HDCHTU sẽ phối trí trách vụ của BS Hồ Nhất Anh trong phiên hội sắp tới.
Xin quý vi lên tiếng hoan nghênh BS Hồ Nhất Anh, tân thành viên của Hội Đồng
Chấp Hành Trung Ương CD/NVQG/HK.
Xin cám ơn quý vị .
Thân kính
Nguyễn Văn Tần – HTD
CT/HDCHTU/CD/NVQG/HK
11/17/2011
 
 
 
 
 
Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic
Messages in this topic (1)
Recent Activity: Visit Your Group
From: longdienle <longdien71@gmail.com>
Date: November 17, 2011 8:46:26 AM EST
To: HĐCH CĐNVQGHK <CDNVQGHK_HDCH@yahoogroups.com>
Subject: [CDNVQGHK_CDTV] Thư từ nhiệm.
 
 
 
Kính gởi ông Nguyễn Văn Tần và quý anh chị trong HĐCH/CĐNVQG/HK,
Qua thời gian làm việc trên 1năm trong HĐCH tôi đã cố gắng trong khả năng hạn hẹp của mình để chu toàn các công tác được giao phó. Nhưng hiện nay CĐ Pensacola/FL địa phương của tôi đang gặp nhiều khó khăn tương tự như CĐHK. Vì phải dành nhiều thời giờ giải quyết, cần sự chú tâm cho CĐ Pensacola nên tôi xin từ nhiệm chức vụ Q.PCT/NV và trưởng ban Truyền Thông Quốc Nội kể từ hôm nay.
Trong thời gian gần đây, với quyết tâm hàn gắn sự rạn nứt trong nội bộ CĐNVQG/HK nếu tôi có những lời lẽ gì làm phật ý, xin quý anh chị trong HĐCH, HĐGS,HĐĐD và các CĐTV xin thứ lỗi cho.
Cầu mong quý anh chị sớm lấy lại sự đoàn kết thật tâm để phục vụ cho toàn thể Đồng Hương tại Hoa Kỳ và cho 90 triệu Đồng Bào Quốc Nội sớm được hưởng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.
Xin rút tên của tôi trên các diển đàn CĐ Hoa Kỳ.
Thân kính,
Vương Văn Giàu 17.11.2011
Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Muc Lục. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s