Monthly Archives: January 2012

Theo chân đoàn nhà báo thăm Tết Việt Nam – tiếp theo


Hình bià Việt Weekly số 6/2012: 001_vw12n06_color 038_vw12n06 046_vw12n06 047_vw12n06 051_vw12n06 058_vw12n06 059_vw12n06 042_vw12n06 Advertisements

Posted in Việt Weekly | 1 Comment

Theo chân nhà báo về Việt Nam dự Tết Nhâm Thìn


018_vw12n05 032_vw12n05 033_vw12n05 042_vw12n05 024_vw12n05 025_vw12n05

Posted in Ký Sự Cộng Đồng, Việt Weekly | Leave a comment

Báo Xuân Thanh Niên viết bài về nhà báo NPH


Nếu không đọc được vui lòng xem PDF tại đây: ===> Xuan Thanh Nien

Posted in Muc Lục | 9 Comments

Báo Xuân Tiền Phong viết về nhà báo Nguyễn Phương Hùng


  Xin mời vào đây đọc PDF file nguyên thuỷ ===> TPCN T6-7

Posted in Muc Lục | Leave a comment