Việt Weekly PDF màu về chuyến đi Việt Nam


Kính mời bạn đọc xem bài viết dưới dạng PDF cuả Việt Weekly vừa hoàn tất (thay cho PDF đen trắng) cùng nhiều bài mới

001_vw12n06_color

VW_BatTrang

VW_DenLacLongQuan

VW_GanhHangRong

VW_GiaoThua_01

VW_GiaoThua_02

VW_GiaoThua_03

VW_HoiHoaXuan

VW_MaiLinh_MuaLan

VW_PhamDuy_NDX

VW_PhamQuangLong_CheLinh

VW_TuongTrinh_01_A.ps

VW_TuongTrinh_01_B

VW_TuongTrinh_02_A

VW_TuongTrinh_02_B

VW_TuongTrinh_03_A

VW_TuongTrinh_03_B

VW_TuongTrinh_04_A

VW_TuongTrinh_04_B

VW_TuongTrinh_05_A

VW_TuongTrinh_05_B

VW_UBNNVN

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Việt Weekly. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s