Cung Le VN hạ đo ván Na Shun TQ bằng Thiếu Lâm Trung Hoa


Thứ bảy – 21/09/2013 01:17 – Đã xem: 602

Cung Le vs Na Shun – 2007

2010 vẫn bị thua

Biểu diễn Thiếu Lâm

 

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Hình và Phim Ảnh, Muc Lục, Phim Ảnh - Videos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s