Hình ảnh Biểu Tình chống Chủ tịch Trương Tấn Sang đến Đan Mạch


Biểu Tình chống Chủ tịch Trương Tấn Sang đến Đan Mạch (Denmark), ngày 19 tháng 9 năm 2013 (Thứ Năm).

Thứ bảy – 21/09/2013 16:57 – Đã xem: 776

Chợ chiều Đan Mạch

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hình ảnh cuả Vương Nhi (Photo courtesy of Vương Nhi)
Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Muc Lục, Người Việt Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s