VTV4 và chuyến đi công tác ngoại giao tại Pháp-Mỹ-LHQ


Phóng sự truyền hình của VTV4 tại hải ngoại tường trình những sinh hoạt của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Pháp – Mỹ và Liên Hiệp Quốc.

Ngày 25/9/2013 tại Pháp

http://vtv4.vn/videodetail/3502

Ngày 26/9/2013 Ký hiệp ước Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện

http://vtv4.vn/videodetail/3501

Ngày 26/9/2013 Sinh hoạt tại Mỹ và Liên Hiệp Quốc

http://vtv4.vn/videodetail/3512

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Muc Lục. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s