Thông báo tên miền http://kbchn.net của KBCHN đã tái hoạt động


KBCHN trân trọng thông báo,

Tin Vui

kbchn.net new

Tên miền http://kbchn.net được thông báo là sẽ hoạt động vào 15/10/2013 nhưng tiếp sau đó http://kbchn.vn được thành hình vào ngày 1/10/2013. hiện nay toàn bộ các tên miền http://kbchn.vn http://kbchn.com đều đã được chuyển về http://kbchn.net và tái hoại động từ ngày 3/10/2013. Tất cả 3 tên miền .com, .net và .vn đều được tải lên mạng dưới tên miền http://kbchn.net và cả 3 vẫn đang hoạt động

Xin đa tạ và cám sự kiên nhẫn của các bạn  .NET và  .COM sẽ tái hoạt động vào khoảng 15/10/2013.

Trân trọng,

KBCHN

kbchaingoai

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Muc Lục. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s