Tổng Biên Tập báo CAND nói gì SBTN, Trúc Hồ, Việt Dzũng và TKTT?


Bấm vào links để đọc bài dạng PDF.

vw_42_CAND_01_small

vw_42_CAND_02_small

vw_43_HuuUoc2_01_small

vw_43_HuuUoc2_02_small

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Muc Lục. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s