Gíao chỉ số 10 thiêu cháy lòng người


GIÁO CHỈ SỐ 10 THIÊU CHÁY LÒNG NGƯỜI
PHÁ SẬP TÒA NHÀ GHPGVNTN
***  
Kính thành tâm cung kính đảnh lễ
Đức Đệ V Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ,
     Kính Bạch Chư Tôn Đức đã từ chức hay còn nguyên vị
     Kính bạch Chư Tôn Đức đã từ chức nhưng nay đổi ý xin phục chức
     Kính thưa Quý Ngài,
     Con là Quảng Tuệ Tống Phước Hiến, một Phật tử nguyện suốt đời giữ Đạo, nguyện cố gắng làm lành, nguyện phục vụ GHPGVNTN. Vì GHPGVNTN là tổ chức Phật Giáo đã cùng với Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam quyết tâm, chấp nhận hy hiến cho lẽ công bằng, cho tình thương yêu với tinh thần vô úy. Tổng hợp những Việt tính ấy tạo thành sức mạnh bảo vệ Tổ quôc, nòi giống và văn minh Việt Nam.
    Ngày xưa, thửơ còn trai trẻ, con là một trong triệu thanh niên công dân Việt Nam Cộng Hòa tham gia vào cuộc chiến bảo vệ từng thước đất Quê Hương, chống lại cộng sản. Vì là Phật tử, nên con chiến đấu trong tinh thần Chiến Sĩ Phật Tử, nghĩa là phải chấp nhận đi vào đạn bom thương sát để thực hiện tình thương và tính vô úy. Hôm nay, thế hệ chúng con thất bại trong một trận chiến. Dù sự thất trận ấy từ nhiều nguyên cớ khác nhau, nhưng con phải chịu phần trách nhiệm và đã phải giá thất trận tủi nhục đó bằng những năm tháng lao tù, với sự đọa đày, trả thù khắc nghiệt của cộng sản. Đói lạnh, tan nát ,bịnh tật vẫn không làm suy nhược tinh thần của những con người được đào tạo trong chế độ Quốc Gia nhân bản. Giáo Lý Phật Đà đã là chiếc gậy thần giúp con đứng vững, mạnh tiến về phía nhân ái trên con đường quá nhiều nước mắt do sự sân hận tham tàn của con người.
Hôm nay, nhìn bên ngoài, dường như cuộc đời êm ái hơn, cuộc sống vật chất không còn là mối suy bận cấp bách, nhưng lòng người vẫn chưa nguôi tham ác . Dù rằng, con đã bước vào “thất thập cỗ lai hy”, nhưng phận đời và phận người vẫn chưa thể chia lìa nhau, nên dù không muốn con cũng phải hòa nhập với dòng đời và con lại phải trở thành Phật tử chiến sĩ, nghĩa là trước hết phải lấy tâm Từ để chung tay với cuộc đời, nhưng khi đối diện với tham độc thì con không có quyền im lặng.
    Kính thưa quý Ngài, con biết nhiều trạng huống bất lợi cho con khi loạt bài mà con dự tính viết và hôm nay là bài số đầu tiên sẽ mang đến cho con một số điều khổ lụy. Nhưng Tổ tiên Việt Nam hiệt kiệt đã dạy:”Uy Vũ bất năng Khuất”, và con sẽ nương vào 5 Điều luật của người Phật tử để bước vào chốn gió mưa, nắng lửa.
  Trân trọng
        Phật tử –
Quảng Tuệ Tống phước Hiến
————-
Bài số 1 : Giáo Chỉ số 10 căn cứ vào những Điều không có
                                                     Bài 1 – Phần 2:
          Bản Cáo trạng đã không chứng minh được những Điều luật quy định trong văn kiện pháp lý là HC/GHPGVNTN dù là Hiến Chương đầu tiên ban hành ngày 4.1.1964 hay bản được tu chính vào ngày 12.11.1973 hoặc tu chính vào ngày 12.11.2011 để cách chức hay bổ dụng những vị Tăng Sĩ Lãnh Đạo Viện Hóa Đạo của VP1 và VP2. Tóm lại, Về phương diện quyền hạn, lẫn hệ thống tổ chức đều không có có Điều Luật nào cho phép Vị Tăng Thống có quyền đơn phương cách chức/truất phế cũng như quyền bổ dụng nhân sự dưới tên gọi mỹ miều, có nghĩa rằng:
                     Phần của cái gọi là “Căn Cứ” hoàn toàn ngụy dựng .
         Tiếp đến là phần luận tội. Vì cần cách chức/truất phế hai nhân vật lãnh đạo tối cao của VP1 và VP2 nên phần luận tội cũng phải có phần cho VP1 và phần cho VP2.
         A/ Phần Viện Hóa Đạo GHPGVNTN trong nước (VP1). Bản Luận tội đưa ra ba “khối” tội và một kết luận, một dự đoán hậu quả :
      I/- Tạo phe nhóm, cấu kết để có những quyết định không đúng nguyên tắc hệ cấp hành chánh.
      II/- Hủy bỏ nguyên tắc sinh hoạt bắt buộc , ra thông bạch sai sự thật và vô hiệu hóa Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (P.TTPGQT).
      III/- Có những đề nghị bất hợp lý về vấn đề Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
      IV/- Kết luận tội trạng để làm cơ sở pháp lý biện minh cho sự cách chức
      V/-Dự đoán hậu quả nguy hại là Giáo Hội sẽ bị khuynh loát.
          Chúng tôi xin trích nguyên văn phần HT Thích Viên Định Viện Trưởng Viên Hóa Đạo GHPGVNTN bị GC.10 phần luận tội và xin có ý kiến riêng về tính chất pháp lý của GC.10 buộc tội để làm cơ sở pháp lý cho việc bãi chức đối với Hòa Thượng Thích Viên Định VT/VP1 và Hòa Thượng Thích Viên Lý VT/VP2:
                               Xét rằng tại Quốc Nội :
– Trong thời gian gần đây, Hòa Thượng Thích Viên Định, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, đã tự ý cùng vài người thân tín quyết định những vấn đề quan trọng của Giáo Hội mà không thông qua Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo cũng như không thỉnh thị ý kiến của Tăng Thống ;
 – Hủy bỏ những phiên họp định kỳ, ra những Thông Bạch sai sự thật, vô hiệu hóa Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, là tiếng nói chính thức của Giáo Hội trong Pháp nạn hiện nay ;
          – Đã khâm tuân việc tẫn xuất Hòa Thượng Chánh Lạc nhưng lại làm văn bản minh xác chức vụ Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo và Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương cho vị Tăng phạm trọng giới nầy. Đồng thời đề nghị Tăng Thống cùng ký vào văn bản, đó là việc xưa nay chưa từng có.
          Những sự kiện nêu trên vừa vi phạm Hiến Chương và Truyền Thống của GHPGVNTN, sẽ đưa đến nạn độc tài, phe phái, để khuynh loát Giáo Hội trong hiện tại và tương lai.
           Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận phần  GC.10 “hạch tội” HT.Thích Viên Định Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN(VT/VHĐ) với 5 phần của đoạn A:
      I/ Tạo phe nhóm, cấu kết để có những quyết định không đúng nguyên tắc hệ cấp hành chánh: “Trong thời gian gần đây, Hòa Thượng Thích Viên Định, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, đã tự ý cùng vài người thân tín quyết định những vấn đề quan trọng của Giáo Hội mà không thông qua Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo cũng như không thỉnh thị ý kiến của Tăng Thống” (trích GC.10). Lời cáo buộc nầy hoàn toàn ngụy tạo,vu khống. Xin dẫn chứng:
          1/- “Trong thời gian gần đây” (trích GC.10) ,
                 Ý Kiến của chúng tôi: Bản cáo trạng luận tội phải được dùng loại ngữ pháp chắc chắn, nhưng mở đầu ghi “thời gian gần đây” là mơ hồ, không minh bạch
          2/-“ đã tự ý cùng vài người thân tín
        Ý Kiến của chúng tôi: xin được đặt câu hỏi :
      Vài người đó là ai? Họ có trách nhiệm và quyền hạn trong VHĐ không?. Nếu họ có trách nhiệm cùng cộng tác với HT Thích Viên Định VT/VHĐ thì “vài người thân tín” ấy là không phạm luật, không thể là yếu tố buộc tội.
          3/ “quyết định những vấn đề quan trọng của Giáo Hội”
      Ý Kiến của chúng tôi: xin được đặt vấn đề:
    a/Những quyết định quan trọng của Giáo Hội là quyết Định gì? Kết quả của những quyết định ấy đã sai phạm những gì? Đã gây những thiệt hại gì cho Giáo Hội?
     b/Thủ tục và quy phạm tiến hành có gì sai phạm hay đúng lý, đúng luật?
          4/”không thông qua Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo
      Ý Kiến của chúng tôi: Muốn chứng minh hành động tự quyền quyết đoán của Hòa Thượng Viện Trưởng VP1 thì luật pháp cần lời khai nhân chứng để buộc tội. Phật tử không thể đau lòng vả cảm thương cho HT. Thích Viên Định, vì khi Ngài bị cách chức thì gần như toàn bộ Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo- Hội Đồng Lưỡng Viện quyết liệt phản đối quyết định sự cách chức một cách bất công và tùy tiện của Đức Đệ V Tăng Thống . Việc từ chức tập thể là sự mạnh mẽ xác tín HT.Thích Viên Định hoàn toàn không sai phạm, mà  sai phạm chính là nhân vật ký GC.10 cách chức HT.Thích Viên Định VT/VHĐ/ GHPGVNTN. Xin chứng minh:
         THƯ TỪ NHIỆM của HỘI ĐỒNG LƯỠNG VIỆN
                                                       *
       GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
                                             VIỆN HÓA ĐẠO
Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long,
Phường 7, Q. Bình Thạnh,  –  TP Sài Gòn
THƯ TỪ NHIỆM
Phụng trình Đức Tăng Thống GHPGVNTN,
 Kính bạch chư tôn đức Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống
                     Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư tôn Hòa thượng,
Gần đây Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế cho phổ biến một loạt các văn bản như: Thư chất vấn, bạch thư, thông tư… với nội dung không mấy lành mạnh, tố cáo, hạch hỏi, phanh phui những chuyện mang tính nội bộ Giáo hội cho người bên ngoài biết, một cách sai nguyên tắc, không thông qua Viện Hóa Đạo.
Cụ thể như trước đây, Cáo bạch về việc Hòa thượng Thích Chánh Lạc, chính Đức Tăng Thống xác định rằng, ngài chỉ thông báo cho chư tăng trong và ngoài nước biết mà thôi, không có ý thông báo cho Phật tử biết. Thế nhưng Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đã đưa lên mạng internet, thông báo cho tất cả mọi người đều biết, làm dấy lên làn sóng bôi nhọ đánh phá chư tăng.
Vừa qua, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế lại phổ biến Giáo chỉ số 10, ký ngày 09/12/2013, với nội dung bóp méo, bôi nhọ, tố cáo các thành viên Giáo hội, ngụy tạo lý do để ngưng chức.
Đây là một Giáo chỉ được thực hiện, không đúng tinh thần, điều lệ Hiến chương Giáo hội và quy chế hai Viện Tăng Thống, Hóa Đạo.
Liên tiếp trong nhiều tháng, những việc làm như vậy, không những tổn thương uy tín Giáo hội trầm trọng, mà còn xem thường tinh thần phục vụ chánh pháp bảo vệ tổ quốc và dân tộc của chư tăng, để độc quyền ban ân giáng họa.
Kính phụng trình Đức Tăng Thống,
Kính bạch chư tôn đức,
Chúng con không chấp nhận những cách hành xử không đúng đắn, trái với tinh thần từ bi trong Phật giáo.
Từ những việc làm sai nguyên tắc đó, Ban Chỉ đạo Viện hóa đạo chúng con đê đầu đảnh lễ kính xin Đức Tăng Thống, Hội đồng Giáo phẩm Trung ương cho chúng con được từ nhiệm hết mọi chức vụ trong Hội Đồng Lưỡng Viện kể từ ngày ký thư xin từ nhiệm này.
Kính chúc Đức Tăng Thống và Chư tôn đức Hội đồng Giáo phẩm Trung ương pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.
            Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Phật lịch 2557 Làm tại chùa Giác Hoa, Saigon, ngày 12 tháng 12 năm 2013
                      Đồng ký tên:
-Cố vấn Ban Chỉ Đạo VHĐ kiêm Chánh Thư ký Viện Tăng Thống-Tỳ kheo Thích Thiện Hạnh
-Tổng vụ trưởng Tổng vụ TTXH – Tỳ kheo Thích Không Tánh
-Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến thiết – Tỳ kheo Thích Chí Thắng
-Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ – Tỳ kheo Thích Chơn Niệm
-Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp – Tỳ kheo Thích Như Tấn
-Tổng thủ quỹ VHĐ – Tỳ kheo Thích Nguyên Lý
                   Xin gởi lời đồng thuận:
-Thành viên Hội Đồng GPTU – Tỳ kheo Thích Diệu Trí
-Thành viên Hội Đồng GPTU – Tỳ kheo Thích Diệu Tánh
-Thành viên Hội Đồng GPTU – Tỳ kheo Thích Tâm Trí
                                         *
5/ không thỉnh thị ý kiến của Tăng Thống
   Ý Kiến của chúng tôi: Vì bản văn không cho biết những quyết định (QĐ) của VHĐ đã không thỉnh thị ý kiến của Tăng Thống là QĐ gì. Do vậy, chúng ta phải trở lại Bản HC/GHPGVNTN. Chúng tôi dùng Bản HC tu chính ngày 12.11.2011 tại Đại Hội IX của GHPGVNTN, vì đó là bản tu chính mới nhất. Trong Bản HC nầy, quy định nhiệm vụ Tăng Thống tại Điều 11 như sau:
                   Nhiệm Vụ Ðức Tăng Thống
                                           Ðiều thứ 11 :
1.- Ban hành Hiến Chương GHPGVNTN
2.- Chỉ định thành phần Văn phòng Viện Tăng Thống với sự hiệp ý của Hội Ðồng Giáo Phẩm Trung Ương.
3.- Ban Giáo Chỉ tấn phong Ban Chỉ Ðạo Viện Hóa Ðạo sau khi Ðại Hội GHPGVNTN bầu cử.
4.- Triệu tập và Chủ tọa Ðại Hội GHPGVNTN bất thường trong trường hợp đặc biệt, liên quan đến sự tồn vong của Ðạo Pháp.
5.- Cấp Chứng Ðiệp cho hàng Giáo Phẩm Cao cấp từ Thượng Tọa trở lên. Ký Giáo Ðiệp vào dịp lễ Phật Ðản hàng năm.
6.- Chuẩn y khai Ðại Giới Ðàn.
  Với 6 trách nhiệm của Tăng Thống như trên, thì rõ ràng Tăng Thống ban hành Giáo chỉ kết tội để cách chức Hòa Thượng Thích Viên Định Viện Trưởng VHĐ/GHPGVNTN là vô lý và phi pháp.
II/- Hủy bỏ nguyên tắc sinh hoạt bắt buộc , ra thông bạch sai sự thật và vô hiệu hóa Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (P.TTPGQT): – “Hủy bỏ những phiên họp định kỳ, ra những Thông Bạch sai sự thật, vô hiệu hóa Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, là tiếng nói chính thức của Giáo Hội trong Pháp nạn hiện nay” (trích GC.10).
1/ Hủy bỏ những phiên họp định kỳ:
               Ý kiến của chúng tôi: Văn bản không nói rõ chi tiết về việc hủy bỏ như: Cấp nào, phiên họp định kỳ nào, giới chức tham dự,  lý do hủy bỏ, hủy bỏ bao nhiêu lần….?
           Tại hải ngoại, lúc nào P.TTPGQT cũng gieo cho những người quan tâm về suy nghĩ và lo âu cho sự an nguy của Đức Đệ V Tăng Thồng và Chư  Tăng Ni Tôn Đức thành viên của GHPGVNTN luôn luôn bị cộng sản đe dọa, hành hung, bị cô lập một cách nghiêm ngặt, không được di chuyển,luôn bị sách nhiễu kể luôn cả hệ thống điện toán. Nếu sự mô tả của P.TTPGQT của ông Võ Văn Ái là đúng thì làm sao chư Tăng Ni Tôn Đức có điều kiện để tập họp mà thực hiện các phiên họp định kỳ? Nếu có trách thì phải trách CSVN, kẻ cầm quyền gian ác ngăn cấm. Tại sao lại khiển trách nạn nhân?. Như vậy, yếu tố nầy không thể góp phần tạo nên tội trạng. Còn nếu tình trạng thực tế không đúng như thế, mà P.TTPGQT cường điệu lên thêm thì P.TTPGQT đã phao tin thất thiệt và P.TTPGQT không còn có lý do để tồn tại mà không cần thiết nữa.
2/ ra những Thông Bạch sai sự thật:
     Ý kiến chúng tôi:
     a/  Thông bạch nào, ai ký, thời gian, địa điểm ký.
     b/ Đã ký bao nhiêu Thông bạch sai thật?
     c/Nội dung những Thông bạch sai sự thật?
               c/ Tính quan trọng và tầm ảnh hưởng của Thông  bạch sai sự thật.?
3/ vô hiệu hóa Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế:
               Ý kiến của chúng tôi:Trên thực tế, đây mới là lý do chính yếu để cách chức HT. Thích Viên Định VT/VHĐ . Không có chứng cớ, nên người đọc có quyền kết luận: GC.10 nầy đưa ra những lời tố cáo vu vơ không giá trị thực chứng.
               Điều rõ nhất là Ông Giám đốc Võ văn Ái đã sử dụng PTTPGQT như là phương tiện chuyển tải những tin tức có lợi cho ông dù rằng sai nguyên tắc như: P.TTQGQT chỉ được chuyển những thông tin do VHĐ cho phép, nhưng thực tế ông  Ái đã chuyển những tin tức theo những gì ông Võ văn Ái muốn như Cáo Bạch của ông Lê công Cầu, Thư Chất vấn của Hòa Thượng Thích Thanh Quang và Hòa Thượng Thích Như Đạt…
          III/ Khâm tuân nhưng làm điều ngược lại:-“ Đã khâm tuân việc tẫn xuất Hòa Thượng Chánh Lạc nhưng lại làm văn bản minh xác chức vụ Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo và Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương cho vị Tăng phạm trọng giới nầy. Đồng thời đề nghị Tăng Thống cùng ký vào văn bản, đó là việc xưa nay chưa từng có”.( Trích GC/10)
          Ý kiến của chúng tôi: Vấn đề tội trạng của HT. Thích Chánh Lạc đối với GHPGVNTN không thuộc thẩm quyền luận định của chúng tôi. Đây là việc quan trọng và cẩn mật. Hồ sơ và sự kiện thuộc quyền Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương (HĐGPTU). Nhưng chúng tôi thấy có sự mâu thuẩn khi giải thích sự vụ:
          1/ Trong GC.10 ghi là Tẫn Xuất. Nhưng trong chương trình phát về Việt Nam hôm thứ sáu 13.12 vừa qua chị Ỷ Lan phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ phát trên Đài Phật giáo Việt Nam thì Đức Đệ V cho biết quan điểm: xin trích :” Nếu xử theo luật Phật phải triệu tập 20 vị Tỳ kheo thanh tịnh tuổi hạ đầy đủ từ 10 đến 20 tuổi hạ để xử vụ này. Đây tôi xử về mặt hành chánh mà thôi, tức chỉ loại ông ra khỏi ban chấp hành của Giáo hội, Văn phòng II mà thôi. Tôi chưa nói đến kỷ luật Phật. Theo luật Phật thì phải đuổi về tại gia, lột áo, không cho làm tỳ kheo nữa. Hai cái đó khác. Thành ra tôi xử theo luật hành chánh thôi, thì không cho dự công việc Giáo hội nữa”. Dù Luật Tẫn Xuất hay Hành chánh cũng phải qua những bước căn bản phải có là Bản cáo trạng định tội, với chứng cớ xác thực, Những bên liên quan được quyền đối chất, tranh luận, bên công tố phải trưng bằng chứng, phải cung cấp bằng chứng nếu phía bị can yêu cầu. Nếu thiếu đi một trong những điều kiện nầy mà phía xử án vẫn tuyên án, thì bản án nầy không thuộc của xã hội văn minh.
  Giáo Chỉ số10 trưng bày một loại toà án: Tại pháp đình chỉ có một nhân vật duy nhất là chánh án kiêm công tố, kiêm Hội thẩm đoàn, kiêm thư ký, đặc biệt hơn là mõ tòa lại toàn quyền quyết định việc loan báo tin tức liên quan đến tòa án kể cả cung cấp lý luận để luận tội.
         2/  HT. Thích Viên Định một nhân vật đứng thẳng người:Với trách nhiệm là nhân vật cao cấp nhất của VHĐ, HT.Thích Viên Định trình bày những tình lý lên Đức Tăng Thống, nhưng bị kết tội “dám nài nỉ” xin Đức Tăng Thống chút lòng của tình người, tình đạo. Ôi lẻ đời tình đạo!
     Giả thử như HT. Thích Viên Định VT/VHĐ có làm văn bản minh xác chức vụ Phó VT/VHĐ và Thành Viên HĐGPTU của HT. Thích Chánh Lạc thì hoàn toàn đúng về phương diện tổ chức và nhân sự. Sự trừng phạt của Đức Đệ V Tăng Thống được tự hiểu là bị cách chức, Thực tế không có văn bản cách chức mà chỉ có văn bản bổ nhiệm HT. Thích Viên Lý giữ vị trí Chủ Tịch Văn Phòng 2(CT/VP2). Giả thử HT.Thích Chánh Lạc bị cách chức CT/VP 2 thì Hòa Thượng còn lại các chức Phó Viện Trưởng VHĐ và thành viên HĐGPTU. Thông thường một chức vụ được bổ nhiệm bằng văn bản, thì khi muốn cách chức hay thay đổi vị trí cũng phải được minh thị bằng văn bản. HT. Thích Viên Định đến để xin Đức Tăng Thống minh xác là đúng về lý luật hành chánh tổ chức .
          Phương chi, vụ án xảy ra từ những năm 2000 và 2003 mà đến năm 2013 nghĩa là 10 năm sau mới đưa ra giải quyết! Tại sao tại các Giáo Chỉ số 14 ngày 12.11.2011được HT. Thích Quảng Độ với tư cách Đệ V Tăng Thống GHPGVNTN thỉnh cử HT. Thích Chánh Lạc làm thành viên HĐGPTU, Phó VT/VHĐ . Quyết Định số 15 ngày 12.11.2011, HT. Thích Chánh Lạc được bổ nhiệm chủ tịch VP2 kiêm Tổng Ủy Viên Hoằng Pháp. Quyết Định số 16 ngày 12.11.2011 Đức Đệ V Tăng Thống ký bổ nhiệm HT.Thích Chánh Lạc làm Thành viên HĐGPTU của GHPGVNTN Hải Ngoại. Những văn bản pháp quy nầy được gởi đến Thủ tướng CSVN, Đại diện Ngoại giao đoàn các quốc gia trên thế giới có cơ quan đại diện tại VN, Tổng thống , Thủ Tướng, Bộ Ngoại Giao có cơ sở hoặc thành viên thuộc VP 2 VHĐ cư ngụ, Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới, các Giáo Hội, tổ chức, Đoàn thể Phật giáo tại các nước Á châu và trên thế giới. Nhưng khi bãi chức lại không có văn thư xác nhận tình trạng hành chánh của HT. Thích Chánh Lạc.
          Việc xin minh xác tình trạng hành chánh của Hòa Thượng Thích Chánh Lạc do Hòa Thượng Thích Viên Định với tư cách Viện Trưởng Viện Hóa Đại là đúng và cần thiết tại sao lại bị quy trách và bãi chức!.
Pháp Luật thế gian vẫn cho phép những người liên quan đến vụ án được phép xin khoan hồng cho bị can. Lời khẩn xin đó không bị xem như là tội phạm. Thế gian pháp còn như thế, huống chi Đạo Phật là đạo của Từ bi và tha thứ. Khoan hãy nói đến tình trạng oan ưng hay mức độ tội phạm, phương pháp và hình phạt đối với Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, mà  chỉ xin đặt vấn đề:
          1/ Một vụ án bị Đức Tăng Thống xử trí nặng nề sát tẫn danh dự, tước lột chức tước dù khoảng 2 năm trước chính Đức Đệ V tấn phong  Hòa Thượng Thích Chánh Lạc vào những phương vị cao cấp trong Hội Đồng lưỡng viện, và cũng là nhân vật cao cấp nhất đứng đầuGHPGVNTN tại hải ngoại. Vậy
              a/ Đức Đệ V Tăng Thống có nhận được báo cáo về vụ án HT.THích Chánh Lạc không? Hay chỉ nhận được sau khi có những bất đồng giữa ông Võ văn Ái và Hòa Thượng Thích Chánh Lạc?
              b/ Nếu có, thì mức độ sai phạm của HT.Thích Chánh Lạc như thế nào? Chẳng lẻ nhận được báo cáo một Tăng sĩ phạm giới nhưng Đức Đệ V Tăng Thống vẫn cung thỉnh vị Tăng nầy vào phương vị cao cấp như trên.
              c/ Nếu không, thì ai đã bao che và tán dương HT. Thích Chánh Lạc nên Đức Đệ V Tăng Thống không biết và đã tin tưởng và tấn phong như trên.
               d/ Ông Võ văn Ái là nhân vật tiếp cận, thưa trình, sắp xếp các cuộc viếng thăm của các nhân vật quốc tế và cũng có thể quốc nội (các nhà đấu tranh) với Đức Đệ V Tăng Thống. Ông Ái cũng là người chuyển tải những văn thư từ trong nước ra hải ngoại và thế giới, và ngược lại, hẳn nhiên ông Ái cũng phải lường biết tâm lý quần chúng, sự hoang mang xáo trộn trong hàng ngũ Phật giáo đồ mà có lời đệ trình khuyến thỉnh với Đức Đệ V Tăng Thống, nhưng không thấy ông Ái làm việc nầy.
               h/ Qua hình ảnh, âm thanh ghi lại những hoạt động của VP2/VHĐ trước khi có GC.10 nầy, thì vị trí tại các buổi lễ, HT. Thích Chánh Lạc vẫn là vị trí trung tâm, ông Võ văn Ái cùng ngồi chung trên bàn chủ tọa nhưng vì là cư sĩ nên vịthường ở ghế ngoài cùng. Khi HT.Thích Chánh Lạc trả lời câu hỏi của cử tọa thì có khi ông Ái bổ túc thêm và ngược lại. Vậy ông Ái biết vụ án của HT Thích Chánh Lạc vào thời điểm nào?
    IV/ Dự đoán hậu quả nguy hại là Giáo Hội sẽ bị khuynh loát: “Những dự đoán trở thành kết luận trạng để bãi chức VT/VHĐ/GHPGVNTN (Vp1): “ Những sự kiện nêu trên vừa vi phạm Hiến Chương và Truyền Thống của GHPGVNTN, sẽ đưa đến nạn độc tài, phe phái, để khuynh loát Giáo Hội trong hiện tại và tương lai”(trích GC.10)
      Ý kiến của chúng tôi: Như trên đã trình bày:
       1/ Những Điều luật để căn cứ vào đó làm trụ cột về pháp lý nhằm xác minh tính hợp pháp của GC.10 là không cơ sở pháp lý vì những Điều luật nầy không cho phép Tăng Thống dùng để bãi chức Hòa Thượng Thích Viên Định, vị đứng đầu “hành pháp” của GHPGVNTN
      2/ Kết luận của GC.10: GC.10 tuyên bố việc làm của Hòa Thượng Thích Viên Định là vi phạm HC/GHPGVNTN, nhưng không minh bạch không thông báo vi phạm vào Điều lệ nào!, đồng thời quy trách Hòa Thượng Thích Viên Định vi phạm Truyền Thống của GHPGVNTN, đó là truyền thống gì? Đạo Phật nói chung và GHPGVNTN nói riêng luôn xiển dương và đấu tranh cho nhân quyền.  Quyền được trình bày ý kiến, đạo đạt nguyện vọng là thực hiện thực hiện nhân quyền, đúng tinh thần Phật Giáo.
        Tóm lại, những lý do đưa ra để bãi chức VT/VHĐ của Hòa Thượng Thích Viên Định theo sự suy luận trong Giáo chỉ số 10 ban hành ngày 9.12.2013 do Đức Đệ V Tăng Thống Thích Quảng Độ ký là không hợp cách, không đúng phá p lý. Đó là lý do khiến chư Tăng trong Hội Đồng Lưỡng viện đồng loạt xin từ chức kéo theo GHPGVNTN Thừa Thiên – Huế giải tán và thành lập Tăng Đoàn PGVNTN Thừa Thiên – Huế.
Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
Bài này đã được đăng trong Muc Lục. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s