Monthly Archives: June 2014

Vinh danh Quân Lực VNCH – Ngày này năm xưa


Hôm nay 19/6/2014 tại quận Cam bà con im lặng “vinh danh” hay “tưởng niệm” trong lúc túc cầu thế giới sôi sục. KBCHN xin giới thiệu bạn đọc những tấm hình thay lời nói vinh danh hay tưởng niệm: … Continue reading

Posted in Muc Lục | Leave a comment

San Diego NQL.jpg


Image | Posted on by | Leave a comment