Chuyện VNCH


Ở chế độ năm xưa,
Hay bắt lính kiểm tra
Có một chú Tàu Ba
Sáng sớm ra đi làm

Quên mang theo căn cước
Ông cảnh sát bèn hỏi
Cái cạc xanh anh đâu?
Ngộ không có “cặc” xanh

Chỉ mang theo “cặc” Lõ (Đ)
Ông cảnh sát không chịu
Bắt ngộ về cái Lồn (Đ)
Vào bên trong ngộ thấy

Cái Lồn (Đ) này nho nhỏ
Sao mà lại lắm Lông (Đ)
Người lâu (Đ) mà Lông (Đ) thế
Ngô mắc cần li (Đ) tụ (tiểu)

Ngộ ra phía lằng (Đ) sau
Người sao mà Lông (Đ) thế
Làn (Đ) ông thì Lứng (Đ) trước
Mà Làn (Đ) bà Lứng (Đ) sau

Mọi người lang (Đ) đụ (tiểu) bậy
Bắn ra ngoài tùm lùm
Ngộ bèn kiếm Nguyễn Hạnh
Lể (Đ) báo cáo tình hình.

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Tiếu Lâm, Văn Chương - Văn Học. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s