Hôn


HÔN

Hôn người nào đó gọi là HÔN NHÂN
Hôn con vật nào đó gọi là HÔN THÚ
Hôn vợ gọi là HÔN THÊ
Hôn chồng gọi là HÔN PHU
Mơ hôn được người nào đó gọi là HÔN ƯỚC
Mới Hôn xong gọi là TÂN HÔN
Hôn 2 cái một lượt gọi là SONG HÔN
Đang Hôn nữa chừng bị xô ra gọi là LY HÔN
Hôn trộm được ai đó gọi là THÀNH HÔN
Đang Hôn bị dính mép gọi là ĐÍNH HÔN
Vừa Hôn vừa quỳ gọi là HÔN LỄ
Mê một người nào đó và Hôn gọi là HÔN MÊ
Hôn cây rong tảo biển gọi là TẢO HÔN
Hôn bọn nghiện hút hít gọi là HÔN HÍT
Hôn 7 người một lúc gọi là THẤT HÔN
Vua Hôn hoàng hậu gọi là HOÀNG HÔN
Hôn trong nhà vệ sinh goi là CẦU HÔN
Vừa Hôn vừa móc gọi là HÓC MÔN

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Tiếu Lâm, Văn Chương - Văn Học. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s