CHÂM CỨU


(Chuyện của Ygia Hao)

Có một bệnh nhân nữ
Trẻ tuổi và xinh đẹp
Một hôm bị đau chân
Cô đến bác sỹ khám

Sau một hồi sờ nắn
Bác sỹ chẩn đoán bệnh
Cô bị thần kinh hông
Bây giờ phải châm cứu

Quay sang cô nài nỉ
Bác sỹ châm cho em .
Vậy, cô cởi tất ra
Tôi đi lấy dụng cụ.

Lúc sau bác sỹ vào
Mắt bác sỹ mở to
Như cái đèn ô tô
Bảo cô cởi tất chân

Sao cô lại cởi hết
Trần truồng như thế này .

24/6/2015, NGUYỄN HẠNH

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Tiếu Lâm, Văn Chương - Văn Học. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s