ROBOT PHÁT HIỆN NÓI DỐI


 

Có một nhà khoa học
Tánh tình hay đa nghi
Ông ta đã chế tạo
Ra một con Robot
Biết phát hiện nói dối

Ngày chế tạo thành công
Con vừa đi học về
Ông đem máy ra thử
Sao con về trể vậy ?

Cậu con trả lời bố
Con sang nhà bạn con
Mượn cuốn sách để học
Máy phát hiện nói dối
Đánh cho cậu một cái

Đó con đã thấy chưa
Nói dối là bị phạt
Lúc bằng tuổi của con
Bố không dám nói dối
Ông nội con nữa lời

Ngay lập tức Robot
Đạp ông ta một cái
Bay thẳng vô trong tường

Bà vợ ở trong nhà
Thấy con trai bị đánh
Liền chạy ra nói chồng
Sao anh lại làm thế

Với con trai của anh
Robot nghe thấy vậy
Liền nắm đầu bà vợ
Đánh một trận tơi bời

26/6/2015, NGUYỄN HẠNH

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Tiếu Lâm, Văn Chương - Văn Học. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s