Monthly Archives: March 2016

Nguyễn Quang Hồng Nhân ông là ai?


Tôi sắp nói một điều mà tôi nghĩ chưa bao giờ làm. Việc hơi bất thường, tuy nhiên tôi có bổn phận phải nói cho tất cả mọi người trên nhiều diễn đàn được biết, nhất là những vị khoa … Continue reading

Posted in Muc Lục, Người Việt Hải Ngoại | Leave a comment