Cần thông tin về Nguyễn Văn Khanh, Mặc Lâm, RFA, Việt Tân


http://kbchn.com/can-thong-tin-ve-nguyen-van-khanh-mac-lam-rfa-viet-tan-24218.html

KBCHN: Giờ đền tội của RFA và Việt Tân đã điểm ?
                            Nguyễn Thanh Tú, con cố Ký giả Đạm Phong
Thư Nguyễn Thanh Tú gởi ông Dan Southerland, 
Giám Đốc Điều Hành Đài Phát Thanh Á Châu Tự Do (RFA)
Nguyên bản lá thư Anh ngữ:
 
Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Người Việt Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s