Tiến sĩ Phạm Kim Long viết về MT/HCM


http://kbchn.com/tien-si-pham-kim-long-viet-ve-mthcm-22070.html

Sơ Lược sự thu tóm quyền lực Mặt Trận của Hoàng Cơ Minh và sự hưởng lợi tiền bạc đóng góp của Việt kiều vào tay Hoàng Cơ Định.

On Sunday, December 6, 2015 1:14 AM, TS Kim Long <johnclintonkim@att.net> wrote:

Chánh đề : Hoàng Cơ Minh và những nhân vật đầu não trong Mặt Trận đã biết Hoàng Cơ Định , từng bị Viện Giám Sát VNCH  II kết án về tham ô , thụt két..Nhưng vì Hoàng Cơ Định dùng 2 tên giã , nên qua mặt hầu hết những đảng viên Mặt Trận , chỉ trừ Hoàng Cơ Minh.

Khi biết rõ thì quá trể về dòng họ Hoàng Cơ rồi.

Đảng Vietnamese- Mafia Hoàng Cơ Định = Việt Tân nay đã bị chiếu tướng khắp nơi.

Tện  thuộc cấp nầy chỉ nịnh nó vài câu , là nó bỏ vợ con vào rừng luôn. Tội nghiệp khi xếp nó thành công , thì nó chưa chắc được xếp cho sống an lành.

Vì xếp nó sợ nó khui hụi , lật tẩy xếp của nó thì làm sao chống nỗi.

Xếp nó dứt nó rất dể , vì có ai chống lưng đâu ?

Ký tới chúng tôi sẽ khui hụi chi tiết , tỉ mỉ về sự thành lập cái tên gọi là “ Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giãi Phóng Việt Nam “.

Gọi tắt là Mặt Trận.

1.- Lúc đầu tiên thì chủ tịch Mặt Trận là Trung tướng Nguyễn Chánh Thi ( vì tướng Thi rất được lòng vài tướng Thái Lan và Cambodge ).

2.- Còn lúc đó thì Hoàng Cơ Minh chỉ là Tổng Vụ Trưởng / Tổng Vụ Quốc Nội.

Còn vấn đề Mặt Trận có nhiều người có học ( nhất là giới Bác sỉ tại Hoaky ) là Hoàng- Cơ- Trường ( em ruột của Hoàng Cơ Minh ) .

2a- Hoàng Cơ Trường là Y sỉ Đại Uý Thuỷ Quân Lục Chiến VNCH .

Hoàng Cơ Trường lôi kéo gần hết những Quân Y SỈ VNCH . Hoàng Cơ Trường móc nối ký giả Huỳnh Lương Thiện , Đặng Đình Khiết , Ngô Vương Toại , Trương Thi Vũ, Ngô Chí Dũng , Y sỉ Đ/ Uý Phạm Gia Cổn ( Westminster/ Ca ) …

Gốc đảng của Hoàng Cơ MinhViệt Quốc.

Việt Quốc lại kỵ với đảng Đại Việt ( nên nhớ TT Nguyễn Văn Thiệu là đảng Đại Việt lúc ông còn là Trung Uý hay Đại Uý ỡ miền Trung , Đại tướng Trần Thiện Khiêm là đảng Đại Việt , chính Đại tướng Khiêm nhận sự tuyên thệ của Nguyễn Văn Thiệu. Cho nên thời VNCH II ( thời TT Thiệu nắm quyền ). Tuy Thiệu muốn thu tóm tất cả quyền lực về tay mình , thì không thành công vì Khiêm là xếp của Thiệu trong đảng Đại Việt )

Nhóm đảng giúp nhiều cho sự thành hình Mặt Trận của Hoàng Cơ Minh là : Lê Văn Thái ( Thái Trắng ) + Ls Đinh Thạch Bích .

Thái Trắng là cánh tay mặt của Trần Kim Tuyến ( Sở Nghiên Cứu Chính Trị Phủ Tổng thống = Tình báo = Mật Vụ

Lê Văn Thái nhớ đầy đũ những người theo CSVN hay theo CIA tại Việt Nam .

Thời 1980 -1990 hay đến nay vẩn là Đảng Cần Lao , đảng Duy Dân , đảng Quốc Việt , đảng Đại Việt , đảng CSVN…tung hoành tại ngoại quôc , nhất là những nơi có nhiều người Việt cư ngụ. Hai nơi quan trọng là vùng Virgina ( gần Washington DC / Maryland ) , vùng Bắc Cali ( San Jose / Santa Clara ) và Nam Cali ( vùng Westminster + Garden Grove )

3.- Cựu sỉ quan Hải Quân HoakyRichard Armintage ( ông nầy nói tiếng Việt giõi 3 miền : Nam-Trung-Bắc .Nếu bạn là dân Pắc Kỳ thì ông sẽ nói giọng Bắc Ninh chuẩn Bắc Kỳ)

Richard Armintage rất được Tổng thống Hoaky Ronald Regan tín nhiệm ..

4.- Tướng Hoàng Cơ Minh rất nịnh Richard Armitage nầy và ngầm khoe là được Richard Armintage dứng sau lưng ( vì cùng ngành Hải quân , nhưng thật sự Richard Armintage không quen thân với Hoàng Cơ Minh bằng quen thận với tướng Thi – vì tướng Thi bị tướng Kỳ + tướng Khánh trục xuất ra khỏi nước , tướng Thi sang Hoaky sống rất cơ cực , nhờ những tướng lảnh Hoaky tại Washington DC giúp đở tài chánh , nên không mệt lắm . Vì ở lâu năm nhất , trước nhất hơn các tướng tá VNCH sau 30/4/ 75 nầy , nên tướng Thi được báo chí + giới quân sự biết nhiều hơn tướng Hoàng Cơ Minh , Đại tá Liễu ..vv..,( Khi TT Hoaky Ronald Regan lên ngôi , thì  Richard được cử vào làm Phụ Tá An Ninh của Bộ Quốc Phòng Hoaky = Ngũ Giác Đài. Mọi chuyện làm chỉ nhận lệnh trực tiếp của TT Regan , nên uy thế rất mạnh.)

5.- Richard Armintage ( tên ông tự xưng là Tràn văn Phú. Hỏi tại sao ? ,  thì ông ta nói chữ Richard nghĩa là Phú = Giàu. Tại sao chọn họ Trần ? thì ông nói hải quân VNCH chọn Trần Hưng Đạo làm thánh Tổ , còn ông ngày xưa là Trung Uý  Hải quân tại Đà Nẵng , nên chọn họ Trần ).

Vì Richard Arminatge chuyên về Tình báo nên thân rất CIA.

CIA tại Washington DC rất trọng Trung tá Nguyễn Bé ( cựu sỉ quan CSVN hồi chánh , được TT Diệm gắn lon Trung Uý tại tiền tuyến , sau đó được cử làm Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn ở Vũng Tàu  )

6.- Lúc đảng Hoàng Cơ Minh còn sơ khai, lần họp đảng dầu tiên ra mắt báo giới Hoaky ,  tại Washigton DC ( được cơ quan CIA ) cho mượn làm Hội trường, đều do công lao của Thiếu Tá Nguyễn Bé. ở gần vùng Washington DC từ lâu .

Ngay cả những quan khách Mỹ thì dân CIA  + DIA ( Defense Intelligence Agency ) chiếm hết 99 %  là do lời mời của Nguyễn Bé.

Vụ quan khác Mỹ đến họp đông đão , làm Hoàng Cơ Minh khoái ngất trời.

Vì nếu có CIA ủng hộ , thì nhóm Hoàng Cơ Minh có thề bay đi chổ này chổ kia, mà không cần giấy passport như mọi người phải chờ trên 3 tuần mới có sổ hộ chiếu ( passport ) , lại có tiền 24 / 24 khắp nơi cung cấp.

7.- Nhưng Hoàng Cơ Minh là dân ăn cháo đá bát., khi thấy CIA ngồi đầy phòng họp trên 500 người , thì HC Minh cho là CIA nề mình qua Richard Armintage , chớ không phải do công Nguyễn Bé. Nhưng Nguyễn Bé vẩn làm thinh không nói vì ông nghĩ là đại nghiệp , chuyện nhỏ bỏ qua…

( Tiếc là sau đó thì Nguyễn Bé chết vì ung thư . nên dường dây Mặt Trận – CIA bị đứt dây ).

Sau vụ 11/ 9 thì cơ quan DIA ( Defense Intelligence Agency ) được chuyển thành cơ quan NSA  ( National Security Agency ) cao hơn CIA và FBI  ( nghĩa là cơ quan DIA là xếp của CIA và FBI họp lại ).

8.- Ngày 1 tháng 8 năm 1981 là ngày thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giãi Phóng Việt Nam (gọi tắt là Mặt Trận ) ( gom lại gần 20 đảng phái khắp Hoaky , tụ về đây ) , bầu Trung tướng Nguyễn Chánh Thi làm Đảng trưởng Mặt Trận , Hoàng Cơ MinhTổng Vụ Trưởng / Tổng Vụ Quốc Nội.

9.- Sau đó nhóm Phạm Văn Liễu nhảy vào , đá văng nhóm Tướng Thi + Nguyễn Bé + Thái Trắng ( cho nên những tay giõi về tình báo , an ninh không còn nữa )

Khi Nguyễn Bé bị nhóm Minh + Liễu đá văng thì CIA + DIA không bao giờ đến họp hay trả lời điện thoại gì hết.

10.- Rồi sau đó Hoàng Cơ Minh lại cho anh em của mình vào những chức vụ quan trọng trong Mặt Trận , bổ nhiệm tên tội đồ Hoàng Cơ Định vào ghế Tài Chánh.

Danh sách Ban Chấp Hành Trung Uong7Tong63 Vụ Hải Ngoại = Ban Chấp Hành Mặt Trận như sau :

a.- Nghiêm Huấn ( Kỷ luật và Huấn luyện ) giao cho Lê Toàn Trung

b.- Tuyên Vận ( Tuyên Truyền , tổ chức gây quỷ , đại nhạc hội..in ấn sách vở , tài liệu )  giao cho Lý Nguyên Vũ ( sau nầy mới lộ ra là Hoàng Cơ Long , anh em sanh đôi với Hoàng Cơ Minh )’

c.- Kiều Vận ( quyến rũ , bỏ nhỏ , hối thúc , hăm doạ để gia nhập Mặt Trân ) : giao cho Hoàng Cơ Trường.

d.- Tài Chánh kiêm Liên lạc Quốc Nội , kiêm Tiếp Vận giao cho : Vũ Quang tự Phan Vụ Quang.

Khi Phạm Văn Liễu hỏi tướng Nguyễn Chánh Thi về cái tên Vũ Quang = Phan Vụ Quang là ai , thì tướng Thi lầm lẩn cho rằng Vũ Quang là Thiếu tá Nhảy dù , trong trận đánh tại Kontum thì mất chết hay bị bắt làm tù binh gì đó.

Sau nầy mới biết Vũ Quang = Phan Vụ Quang là Hoàng Cơ Định .

Có nghĩa là Mặt Trận có 5 chức vụ quan trọng , thì anh em Hoàng Cơ Minh nắm hết 3 rồi. Vì dùng tên giã , nên đoàn viên trong Mặt Trận nghĩ rằng Hoàng Cơ Minh không có cho anh em mình vào Trung Ương.

Cái chó đẽ họ Hoàng là như vậy đó.

Sau đó khi cũng cố thế lực Mặt Trận , thì chủ tịch Hoàng Cơ Minh ký lệnh sa thải đạitá Phạm Văn Liễu và nhiều người nữa ( trong đó có CTD )

Khi biết dược thì trể rồi.

Những tiền đóng góp từ các lon tiền để tất cả hàng quán của người Việt khắp tiều bang Hoaky , những tiền gời của những Hội Sinh viên Việt kiều được tên chó đẽ Hoàng Cơ Định tính như sau , đan cử một chuyện có thật như sau :

Một bà vợ của đoàn viên trong Mặt Trận ký check cho Mặt Trận tiền $ 1200 USD …thì vài hôm sau nhận  được biên lai ( receipt ) ghi là $ 200 USD. Khi phone hỏi thì nhóm Hoàng Cơ Định nói là đề né thuế đành vào Mặt Trận thì bị lỗ lã rất nhiều. Nghe có lý nên nhiều người thông qua chuyện nầy .

Tổng cộng từ khi Hoàng Cơ Định nắm Tài Chánh , tên chó đẽ họ Hoàng nầy thu vào túi được trên dưới $ 20 triệu USD là ít.

Hoàng Cơ Định làm chủ 5 quỷ ( 5 account ) như sau :

– Quỷ nguyệt liễm đoàn viên , mỗi tháng đóng $ 400 USD

– Quỷ gây tài chánh qua các vụ sổ xố , bán đấu giá trong các buổi hội họp.

– Quỷ vay nợ các đoàn viên giàu có , như : văn phòng Bác sỉ , văn phòng Luật sư, Văn phòng dịch vụ bán nhà cửa , địa ốc.

– Quỷ tốc chức Đại hội khi dịp lễ như Lể Chiến sỉ , lễ Quốc khánh Hoaky , lễ Thankgivings, lễ Christmas Noel , lễ Tết Tây , lễ Tết Âm Lịch…Tiền bán vé đều vào túi Hoàng Cơ Định hết .

– Quỷ gây tiền Yểm trợ cùa các cơ sở Mặt Trận.

– Quỷ quyên góp của đồng bào qua các Uỷ Ban Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến.

– Quỷ quyên góp qua ống lon yểm trợ kháng chiến ( ví dụ một tiệm phở có 20 bàn, thì họ đặt 20 lon guigoz , dán nhản hiệu cờ Vàng 3 sọc đỏ ghi tắt là YTKC – Yểm trợ khánh chiến . Nhóm côn đồ , ăn cướp nầy ra lệnh chủ quán tiền tip ( tiền bo ) của khách hàng cho bồi bưng phở thì phải bỏ vào ống lon Yểm trợ Khánh chiến .)

Cho ví dụ hiện nay Quận Cam ( Orange County ) tiệm ắn , hàng quán Việt kiều có trên 2900 tiệm ( xem thống kê ở sở đóng Môn Bài tại Orange County thì biết ). Với 2500 tiệm x cho 20 lon = 25 000 lon yểm trợ kháng chiến tại Quận Cam rồi , còn Los Angeles County , San Diego County , San Jose County , Santa Clara County…rồi qua tiểu bang Texas…Arizona …New York …Virginia…

Thì só tiền góp từ lon Yểm trợ Kháng Chiến len đến con số kinh hoàng rồi.

Đó là chưa nói đến những tiệm khôngphải là hàng quán như : tiệm Furnitures, tiệm bán áo quần , tiệm sửa xe hơi, tiệm thuốc Tây, tiệm tạp hoá..vv… …

Tổng công Hoàng Cơ Định nắm trọn 8 Quỷ nói trên , tiền vào như nước…

Chó đẽ họ Hoàng nầy …đúng là dòng họ Hoàng chó đẽ muôn năm.

11.- Hoàng Cơ Minh nhận tên” chó đẽ “ , kẻ chuyên lấy vợ người là Nguyễn Xuân Nghĩa ( nay tên nầy là Kinh tế gia cho nhật báo Người Việt Westminster/ CA ).

Khi thu nhận Hoàng Cơ Định và Nguyễn Xuân Nghĩa…thì chưa đầy 2 năm thì Hoàng Cơ Minh bị bắn chết tại biên giới Thái- Lào . Tiền chục triệu đô la vào tay tên tội đồ từng tiền án tại Saigon Hoàng Cơ Định thủ hết. 14 năm sau Nguyễn Xuân Nghĩa dựng lại xác chết sình Mặt Trận thành đàng Việt Tân.

12. Đến tháng 11 năm 2015 thì chương trình điều tra những vụ án sát nhân của Mặt Trận Phở Bò được tung cho toàn thế giới biết với chủ đề “ Terror in Little Saigon “ , nhóm phóng viên điều tra của đài PBS , trng chương trình Front Line ( Tiền Tuyến ) đã đến gặp Nguyễn Xuân Nghĩa trên 5 lần , mỗi lần cả tiếng đồng hồ…Nhưng khi cho trình chiếu thí đài PBS chỉ cho thấy Nguyễn Xuân Nghĩa chưa đầy 1 phút ( nghĩa là Họ = Hoaky = NSA đã thu rất đầy đũ hàng nghìn thước phim quay , cần dùng sau nầy )

Phim Video “ Terror in Little Saigon “ là một phát súng ân huệ cuối cùng dành cho băng nhóm Hoàng Cơ Minh ( Cơ Định , Hoàng Điềm…) vì tất cả ngón tay đều chỉ vào băng sát thủ K9 của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh , nay chuyển tên thành Việt Tận , cho Đỗ Hoàng Điềm cầm cờ chạy hiệu.

13.-Chủ đề “ Terror in Little Saigon :” tung ra đúng vào thời điểm nhóm Khủng bố Terror Hồi Giáo thế giới lên án. Đó là lý do tại sao nhóm phóng viên điều tra AC Adamst hu hình những nhân vật liên quan đến K9 Sát thủ từ 2-3 năm trước . nay mới tung ra ?

Đó là kêu gọi  những cơ quan An Ninh Hoaky “ soi đèn “ vào tụi nầy gấp đôi .

14.- Với tiêu đề “ Terror in Little Saigon “ được trình chiếu lên đài PBS lớn nhất Hoaky , dĩ nhiên những cơ quan An Ninh Hoaky có dịp yêu cầu Toà Liên Bang cho phép theo dõi nhom K9 nầy ( Vì hiện nay luật Hoaky vừa ký gần đây cấm các cơ quan An Ninh Hoaky không được tự dộng theo dõi đối phương, nếu không có lệnh Toà , thì mọi chứng cứ như nghe lén , đọc thư hay cho người thu âm đều bất hợp lệ , phải vụt thùng rác.

Nay với tiêu đề “ Terror in Little Saigon “ thì quan Toà Liên Bang sẽ ký giấy co phép các cơ quan An Ninh Hoaky được nghe lén + theo dõi hợp pháp nhóm K9 của Mặt Trận , nay Mặt Trận chuyển tên thành Việt Tân ( bình cũ rượu mới ).

15.- Và chứng cớ thu thập được do sự theo dõi , nghe lén đều được Toà xem là hợp lệ mà thăng đường , kết án những thủ phạm hay tòng phạm trong băng K9 Sát Thủ nầy.

Vì phim “ Terror in Little Saigon “ chỉ dài có 45 phút hơn , và những nhân vật VIP trong đảng Mặt Trận chỉ xuất hiện trên màn ảnh có chừng chưa đầy 2 phút, nói vài câu bâng quơ….thì nhóm Việt Tân lấy chứng cớ gì thưa đài PBS  ra Toà đòi bồi thường thiệt hại ?

16.-Nhóm phóng sự AC Adams đã đến gặp những nhân vật VIP mà phỏng vấn , thu âm mỗi lần cà 2-3 tiếng đồng hồ , rồi cho lên những nhân vật ấy lên màn ảnh chưa đầy 2-3 phút….thì không có nghĩa là những chục giờ , những chục cuộc gặp đề thu âm , ghi chú đều vụt và thùng rác . Nhóm Việt Tân lo sợ “ teo bugi “ là phải .

Cho nên Nguyễn Xuân Nghĩa hay Đỗ Thông Minh muốn thưa kiện đài PBS thì họ thưa cái gì ? Cái gì đó đó thì PBS còn lưu trữ trong Document của Họ = Hoaky = NSA , đâu có cho công chúng biết làm chi .

17.- Hoaky có luật xưa , nhưng rất quan trọng là “ Biết họ làm ác mà không báo cho nhà chức trách…thì kể như chánh phạm “.Nếu phạm tội ác , mà khai thật với nhà chức trách …thì tội được giãm hay được tha , nhiều khi được FBI cho thay đỗi danh tính , chuyển người đầu thú ấy đi nơi thật xa mà sinh sống. Luật  nầy vô cùng hiệu quả , dao94 làm nhiều Boss trong đảng Italiano Mafia phài ở tù chục năm , còn kẻ giết người theo lệnh Mafia thì được Toà tha bổng , cho đỗi danh tính , dời gia đình đi nơi khác mà sanh sống , để khỏi bị đàn em của Boss Mafia theo dõi mà thù tiêu, diệt khẩu.

18.- Cho nên đảng Việt Tân của Đỗ Hoàng Điềm mới chới với vì không biết Nguyễn Xuân Nghĩa + Đỗ Thông Minh + nhiều nhiều nữa …khai cái gì , nói cái gì để mả thưa PBS ? Họ PBS  = Hoaky = NSA đâu có gặp Đỗ Hoàng Điềm làm cái “ đéo “ gì mà Đỗ Hàng Điềm họp báo thanh minh , thanh nga ?

19.- Dưới con mắt của họ PBS và nhóm người Mỹ gốc Việt có học thức , có bằng cấp , thành công trong nghề nghiệp….thì xem tên Đỗ Hoàng Điềm là con nít , ngu dốt…gương mặt nghiêm và buồn , đầu óc trống rổng , nhưng khi họp thì dái “ lăng xăng “ lăng tăng”.

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Người Việt Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s