Việt Tân lịch sử chống phá và khủng bố Việt Nam


http://kbchn.com/viet-tan-lich-su-chong-pha-va-khung-bo-viet-nam-25420.html

10616207_302321673300148_2115849374989928915_n

Viet Tan 3

Viet Tan 4

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Muc Lục. Bookmark the permalink.

One Response to Việt Tân lịch sử chống phá và khủng bố Việt Nam

  1. Pingback: Thành viên đảng Việt Tân tố cáo đảng Việt Tân – KBC Hải Ngoại

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s