Monthly Archives: July 2016

LOÀI RẮN ÐỘC


Sau khi bài “ Liêm sỉ của người lính” được đưa lên liên mạng, chúng tôi nhận được một số email phản hồi. Tuyệt đại bộ phận email đều biểu lộ sự đồng tình với hành động của chúng tôi. … Continue reading

Posted in Muc Lục, Người Việt Hải Ngoại | Leave a comment

Hoàng Cơ Minh là người của CIA tại Tam Giác Vàng không phải kháng chiến?


On Jul 24, 2016, at 5:00 AM, <giachanh2015@yahoo.com> <giachanh2015@yahoo.com> wrote: Tôi không ủng hộ bên nào cả, Nhưng nhắc nhở với các vi hữu rõ là các vi hữu quên xem lại một chi tiết khá bị bỏ quên. CIA và … Continue reading

Posted in Muc Lục, Người Việt Hải Ngoại | Leave a comment

Ảnh khỏa nude nghệ thuật của Ngô Bích Ngọc và Minh Phương


Ảnh khỏa nude nghệ thuật của Ngô Bích Ngọc và Minh Phương Bộ ảnh nude khoa thân của 2 người mẫu trẻ Ngô Bích Ngọc và Minh Phương theo phong cách gái Bắc thời xưa 2 người mẫu trẻ khoa … Continue reading

Posted in Hình Ảnh, Hình và Phim Ảnh, Muc Lục | Leave a comment