Hoàng Cơ Minh là người của CIA tại Tam Giác Vàng không phải kháng chiến?


On Jul 24, 2016, at 5:00 AM, <giachanh2015@yahoo.com> <giachanh2015@yahoo.com> wrote:

10616207_302321673300148_2115849374989928915_n
Tôi không ủng hộ bên nào cả,
Nhưng nhắc nhở với các vi hữu rõ là các vi hữu quên xem lại một chi tiết khá bị bỏ quên.
CIA và chiến dịch buôn lậu thuốc phiện để kiểm soát các phần tử phiến quân các vùng Việt, Miên, Lào, Thái. Hoàng Cơ Minh là một người được CIA dùng trong các kế hoạch buôn lậu thuốc phiện, và chết vì bị lợi dụng. Bộ máy Mặt Trận có giả tâm kinh tài bằng các biện pháp buôn lậu này là nguyên do phải bịt miệng công luận không thể minh bạch cái chết của HCM và phải để kính mãi mãi vì nghề buôn lậu khá tốt.
Cũng chính vì hợp tác này, như CIA tùng dùng người Tây Nguyên bằng các kế hoạch thuốc phiện, tất không thể nào FBI có thể hay có thẩm quyền xen vào điều tra mà phải xóa đi.
Về mặt kinh tài cho tham vọng phục quốc, các phần tử Mặt Trận đã rời vào bàn tay CIA lợi dụng cho vấn đề hiện diện các mật vụ của CIA kiểm soát tình hình quân sự ASEAN.
Nếu cháu Tú muốn tiếp tục điều tra cái chết của Cha mình, thì không thể xét về điều tra cái chết của HCM có liên hệ với nhau.
Đó là, Đạm Phong tất công một tổ chức mới bắt đầu nổi lên nhưng được CIA để mắt tới cho tham vọng riêng của HK. Một mặt thì Cộng đồng lúc đó muốn đấu tranh bạo lực, thời thế đó, Đạm Phong có thật thà cũng không được bảo vệ chính đáng, và Đạm Phong đã phải đối mặt với cả Mặt Trận và CIA. Cái chết của Đạm Phong tuy do đám Mặt Trận giết, nhưng CIA và FBI cũng không thể bảo vệ cho Đạm Phong cái chết, vì tôi tin là phía Hoa Kỳ vẫn có tham vọng bảo kể cho Mặt Trận và HCM.
Vậy, nếu phía Thanh Tú và các mạng lưới ủng hộ Đạm Phong, điều tra được sự liên hệ của CIA và kế hoạch bảo kể Mặt Trận cho các chiến dịch buôn lậu đó, CIA sẽ lo sợ công luận bạch hóa các mật vụ của CIA sẽ cho phép FBI cấp thiết trong tương lai chọn giải pháp điều tra cái chết của Đạm Phong và bạch hóa tất cả cái chết của Đạm Phong do Mặt Trận ra tay không liên hệ gì tới CIA.
Đới với Hoa Kỳ, họ có nhiều quy luật Cao Bồi.
– Làm dân chủ thì nói chuyện pháp trị, vận động kinh tế thị trường, hợp tác quốc tế. Viện trợ 1, lấy lại 10.
– Làm quân sự, thì dùng các phiến quân sắc tộc, ngôn ngữ văn hóa địa phương, cố vấn và giúp các phiến quân tự kinh tài bằng buôn thuốc phiện. Giúp cao kiến 1, lấy lại thế quyền 10.
– Làm độc tài, thì Hoa Kỳ giúp độc tài, trị độc tài.
– Muốn phản loạn, tại bè pháp, thì họ sẵn lòng giúp một quốc gia, hai, ba, nhiều bên tàn sát nhau bị phân chia, thì Hoa kỳ càng dễ dàng có cơ hội xưng bá anh hùng để trị từng nhóm.
Muốn làm chính trị Việt nam, thì phải học Triết đạo du kích của người Việt, cái đó là môn võ trị được cả bá đạo Hoa Kỳ lẫn Tàu Phù.
Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
This entry was posted in Muc Lục, Người Việt Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s