Tại sao nhóm Hoài Ngô cuồng tín


nghiangoc trinh <trinhngocnghia180@yahoo.com>

Tại tụi Công Giáo + tụi Hoài Ngô vì cuồng tín , nhồi sọ từ lúc 5 tuổi …hàng năm được dạy thêm phép “Thêm Sức “ cho đến 16 tuổi thì xong.

Bởi vậy những tín đồ Công Giáo đều thấm nhuần sự Tín Cuồng trong tận xương tủy, cho đến sợi tóc của họ.

Cũng vì vậy , cho nên sự Trực giác của người thông tuệ…không có nơi họ rồi.

Kỳ trước chúng tôi nói vừa qua…nhà bác học Albert Einstein cũng nói sở dĩ ông được thiên tài về vũ trụ , không gian là nhờ sự Trực Giác trong tâm trí là chánh…

Cho nên chúng tôi nhắc lại “ Trực Giác “ mà họ không biết.

Để chúng tôi nhắc lại sự thật lịch sử có thật , chuyện lịch sử cận đại Việt Nam nhá ?

Bọn họ ( Công Giáo + Hoài Ngô ) thường khen ngợi vị minh quân Ngô Đình Diệm mãi mãi muôn năm…

Bọn họ ( Công Giáo + Hoài Ngô ) thường khen ngợi vị minh quân Ngô Đình Diệm dũng cảm ứng đối thoại với Hồ Chí Minh…rồi Hồ Chí Minh nghe xong thì kinh hoàng….mà thả Ngô Đình Diệm về thành.

1.- Lúc đó Ngô Đình Diệm bị nhóm Hồ Chí Minh bắt giữ tại Hà Nội.

Bọn Hồ Chí Minh dự định sơi tái Ngô Đình Diệm như đã từng sơi tái cha con Ngô Đình Khôi.

Nhưng tại sao nhà chí sỉ Diệm lại được Hồ Chí Minh tha chết ?

Có lẽ nhờ câu nói của Ngô Đình Diệm ( tạm gọi như vậy đi ) đầy uy dõng : “ Ông là kẻ xấu , còn tôi là kẻ tốt…được Thiên Chúa phò hộ đứng sau lưng…nên Ông không thể giết tôi được…Ông phải thả tôi lập tức “

Sau khi nghe sự tuyên bố đầy oai dũng của Ngô Đình Diệm , Hồ Chí Minh ngữa mặt lên Trời mà than : “ Ai mà dám giết một người như Ngô Đình Diệm đây ? Cha của Ngô Đình Diệm là cụ Ngô Đình Khả là người vô cùng yêu nước Việt hơn cả Thiên Chúa , ai ai cũng đều kính nể. Vậy phải thả Ông Diệm lập tức “

Thế là Hồ Chí Minh ra lệnh phải thả Ngài Diệm lập tức , còn tặng vàng bạc , châu báu và thực phẩm để Ngài Diệm đi dọc đường mà dùng.

Vậy Ngô Đình Diệm phải cám ơn Hồ Chí Minh hay Hồ Chí Minh cám ơn Ngô Đình Diệm ?

Dân gian có câu đày Vua không Khả , đào mã không Bài ….là câu danh ngôn thiên thu nầy đã được ghi vào sách kinh sử Công giáo từ đó…nhưng có nhiều lời dị nghị của dân ngu ngốc , ngoại đạo là cụ Ngô Đình Khả sở dĩ không chịu ký tên đày Vua Thành Thái….vì vua Thành Thái khi còn trẻ được Pháp ra lệnh cho cụ Ngô Đình Khả dạy học + kèm theo giám sát Vua Thành Thái…cho nên cụ Khả làm sao ký vào tấu chương chung với triều đình mà đày Vua Thành Thái đi đão Reunion ( Phi Châu ) được ?.

Cho nên nếu cụ Khả mà ký vào tấu chương chung với triều đình để đày Vua Thành Thái cho thực dân Pháp xem…thì thiên hạ dị nghị đến chết.

Bởi vậy dân gian có câu “ Đày Vua không Khả…đào mã không Bài “ là đúng sự thật.

Khi  Ngô Đình Diệm nói ( tạm gọi như vậy đi ) : “ Ông là kẻ xấu , còn tôi là kẻ tốt…được Thiên Chúa phò hộ đứng sau lưng…nên Ông không thể giết tôi được…Ông phải thả tôi lập tức “

Sau khi nghe sự tuyên bố đầy oai dũng của Ngô Đình Diệm , Hồ Chí Minh ngữa mặt lên Trời mà than : “ Ai mà dám giết một người như Ngô Đình Diệm đây ? Cha của Ngô Đình Diệm là cụ Ngô Đình Khả là người vô cùng yêu nước Việt hơn cả Thiên Chúa , ai ai cũng đều kính nể.

Hồ Chí Minh lập tức sai quân sỉ thả nhà chí sỉ Ngô Đình Diệm lập tức , tặng nhiều ngọc ngà châu báu cho Ngô Đình Diệm về huyện Phát Diệm lập tức.

Như vậy nghĩa là cái gì vậy ?

Nghĩa là Hồ Chí Minh kinh sợ oai dũng của nhà chí sỉ Ngô Đình Diệm , chớ nào minh quân Ngô Đình Diệm thọ ơn của Hồ Chí Minh bao giờ.

Nhưng tại sao Việt Minh / Cộng sản lại bắt hai cho con Ngô Đình Khôi , rồi sau đó cho 2 người lên thiên đảng hướng phước vậy ?

Mà Ngô Đình Khôi đúng lý được hưởng nguyên câu đồng dao là “ Đày Vua không Khả , đào mã không Bài “…

Ngô Đình Khả là cha ruột của Ngô Đình Khôi  + Nguyễn Hữu Bài là cha vợ của Khôi.

Vậy Ngô Đình Khôi hưởng đũ 2 ơn phúc của Khả + Bài…

Vậy mà tụi Việt Minh/ Cộng Sản lại quên vụ đồng dao nầy , mà cho họ lên thiên đàng hưởng phúc…

Vậy mà còn gắn tờ giấy trước ngực 2 người là Việt gian cho Pháp và Việt gian cho Nhật  ?

*** Nhờ xôi gà + chả lụa Hà Nội + 60 lượng vàng của Hồ Chí Minh cho đi đường mà mua vé xe đò Hà Nội về Huế…

Rồi sau đó Ngô Đình Diệm mua vé phi cơ  Air France mà bay sang Paris gặp Vua Bảo Đại đang thụt bi-da lổ với bà đầm già khú…

Thấy Ngô Đình Diệm năm nỉ cho bằng được ghế Thủ tướng…thì Vua Bảo Đại quay sang hỏi vợ mình là Hoàng Hậu Nam Phương có nên cho tên mập lỳ lợm nầy ghế Thủ tướng VN hay không ?
Thì Bà Vua Nam Phương đồng ý nói : “

– Anh nên cho tên mập và lùn nầy ghế Thủ tướng đi…Nó đồng đạo Catholic với em đó…Em nghi chiếc ghế Thủ tướng quá cao , nó leo lên khó khăn , vì nó quá lùn, phải bắt thẹm ghế đẩu mới leo lên được…dĩ nhiên rồi ngày kia té là cái chắc. “

– Quả thật Vua Bảo Đại cho Ông Diệm ghế Thủ tướng.

Không đầy 8 năm 28 ngày sau đó…thì Ngô Đình Diệm té từ trên ghế xuống mồ , cùng với 2 đứa em của mình luôn.

Ba anh em liền lên thiên đàng hưởng phúc lập tức.

 

2.- Bởi vậy Hồ Chí Minh ra lệnh cho thuộc hạ phải kính trọng minh quân Ngô Đình Diệm , cho dù anh em Ngô Đình Diệm + Ngô Đình Nhu + Huỳnh Văn Lang đi săn thú quý hiếm trong rừng sâu Ban Mê Thuột mà để yên cho họ…

Bởi vậy Ngô Đình Nhu + Huỳnh Văn Lang đi săn thú quý trong rừng sâu , đôi khi ăn ngũ tại buôn Thượng chờ thú…đến săn mà bọn Việt Cộng và Bộ đội Cộng sản không dám héo lánh đến vùng săn bắn nầy mà làm kinh động anh em Ngô Đình Diệm + Ngô Đình Nhu.

Trong khi đó tụi Việt Cộng nằm vùng ráng tìm cách đuổi voi , hổ và rắn ra khỏi vùng mà 2 người đi săn…kẻo voi , hổ , rắn cắn chết 2 người thì hư hết đại sự thống nhất gian sơn sau nầy của Hồ Chí Minh.

 

3.- Minh quân Ngô Đình Diệm + Siêu Cố Vấn Ngô Đình Nhu bị con nuôi là Nguyễn Văn Thiệu  , cùng đạo Công Giáo nổi quân đão chánh ….chớ thật sự CSVN đâu có mong muốn anh em minh quân Ngô Đình Diệm chết bao giờ. ?

Vậy mà đám Hoài Ngô + Công Giáo nằng nặc cho là cái chết của minh quân Ngô Đình Diệm là cho Cộng Sản giết…

4.- Đó là sự thiếu Trực Giác của bọn họ mà thành…cho nên thay vì trả ân với Hồ Chí Minh….thì nhóm tôi thần minh quân Ngô Đình Diệm lại lấy ân mà trả oán.

Vậy chúng ta suy nghĩ ra làm sao nhá ?

5.- Vậy mà sau nầy , tụi phản động , tụi ngoại đạo dám nói rằng : “ Nhà chí sỉ Ngô Đình Diệm khi ở trong trại giam , thì được Hồ Chí Minh mời đến dinh Chủ tịch nhà Nước mà hỏi thăm sức khỏe , ăn uống có tốt không…thì tụi phản động + tụi ngoại đạo nói là nhà chí sỉ Ngô Đình Diệm run lập cập , nói không ra lời với Hồ Chí Minh là : “ Ngài giết tôi làm chi cho uổng công ? Ngài đã giết cha con Ngô Đinh Khôi rồi mà ?  Nếu Ngài thả tôi ra…thì sau nầy …nếu Chúa thương xót mà cho tôi làm Vua Miền Nam VN….thì tôi sẽ thanh toán sạch tụi Quốc gia nào mà không theo chúng tôi , sau đó tôi sẽ biến tụi ngoại đạo vào đạo Công Giáo hết , bằng cách dụ khị tụi nó , nếu ai theo đạo Công Giáo thì sẽ vinh thân phì gia…còn nếu ai không chịu vào đạo Công Giáo thì sẽ được đi câu cá , hay cày bừa suốt đời. Sau đó khi yên mọi bề…thì tôi và em trai tôi sẽ lén Hoaky mà đến thương lượng với Ngài trong rừng sâu Ban Mê Thuột…cho dù Hoaky biết thì cũng không làm được chuyện gì với tụi tôi….vì tụi tôi sẽ đề cữ toàn là những đứa con nuôi , cùng đạo , cùng đảng Cần Lao mà  nắm giữ binh quyền khắp mọi nơi…thì tụi Mỹ cho dù ghét cũng chịu thua thôi , lúc đó chúng tôi cùng Ngài mà giang hồ trường trị “

6.- Trước năm 1963….thì cụ Diệm và Nhu đã nhiều lần đến gặp sứ thần của Hồ Chí Minh mà mong bắt nhịp cầu thương mến ngày xưa.

Cụ Diệm và chú Nhu đến Ban Mê Thuột như giã dạng di săn thú như thường lệ..

Cả hai đến một nhà làng , ngoại biên thành phố Ban Mê Thuột , trong khu rừng trồng cà phê Ban Mê Thuột của dân biểu thân tín – Nguyễn Bỉnh ( Công giáo ).

Cụ Diệm và chú Nhu gặp sứ thần của Hồ Chí Minh , tâm sự và tương đắc vô cùng.

7.- Vào tháng 10 năm 1962,….thì Hồ Chí Minh nhớ thương đến Ngô Đình Diệm , lúc đó khí hậu Bắc Việt tốt , nên đào hồng Bắc Việt tươi tốt vô cùng , nhất là hoa đào Từ Liêm , Việt Trì.

Cho nên Hồ Chí Minh đích thân chọn đào tốt nhất nhì Hà Nội mà gửi cho cụ Diệm tại dinh Gia Long ( nga ngã sứ thần Ấn Độ ).

Tết Nguyên Đán 1963 , một cành đào thật to…nở tung cả hoa giữa phòng khánh tiết Dinh Gia Long , quan khách đến viếng + chúc Tết cụ Diệm đều khen cành đào đẹp nhất chưa bao giờ thấy được tại Miền Nam VN.

Ngay cả đại sứ Cabot Lodge cũng khen ngợi vô cùng.

Tổng thống Ngô Đình Diệm lấy làm sung sướng.

Tổng luận :

Như vậy Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm là hai người thân tình , nhớ thương nhau.

Tại sao những người Hoài Ngô lại oán ghét Hồ Chí Minh tận xương tủy vậy ?

Hồ Chí Minh đâu có chủ trương ám sát Ngô Đình Diệm bao giờ ?

Nếu chủ trương ám sát Ngô Đình Diệm , thì nhiều lúc anh em Ngô Đình Diệm + Huỳnh Văn Lang từ Saigon lái xe lên Ban Mê Thuột mà săn thú quý từ Ai Lao chạy về , thì chì cần một trái bom nổ chậm cài dưới xe hay ven đường là xong ngay . Hay chỉ cân cho một tiểu đội Việt Cộng địa phương đến mời hai người về đồn bót ở biên giới Lào-Việt là xong ngay ?

Vậy Hồ Chí Minh đâu có tư tưởng nào mà giết minh quân Ngô Đình Diệm với siêu cố vấn Ngô Đình Nhu ?

Vậy tại sao bọn Hoài Ngô + Công Giáo lại thù ghét Hồ Chí Minh tân xương tủy vậy ?

Người giết anh em cụ Diệm chính là con nuôi Nguyễn Văn Thiệu ( Công Giáo ) mà ?

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
Bài này đã được đăng trong Bạn đọc viết, Câu Chuyện Cuộc Sống. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s