Category Archives: Bạn đọc viết

“Tổng Thống Chạy Được Thì Tao Chạy Được” – Chuyện hài “tử thủ” của tướng lĩnh VNCH


LTS: Giờ này Trung tướng Ngô Quảng Trưởng đã chết, chuyện riêng tư nhà báo không muốn viết. Một sự thật ít người biết nguyên nhân tại sao tướng Ngô Quang Trưởng trở thành tướng sạch và vùi đầu vào … Continue reading

Posted in Bạn đọc viết, Câu Chuyện Cuộc Sống | Leave a comment

Phản ứng về bài Nguyễn Tiến Hưng phê bình phim The Vietnam War


  Nguyễn Tiến Hưng nói : “ Về tham nhũng, chúng tôi miễn bình luận vì trong những năm vừa qua, độc giả đã nghe và xem quá nhiều về tham nhũng ở ngay Washington, hay thống đốc Virginia vào tù…”

Posted in Bạn đọc viết, Câu Chuyện Cuộc Sống | Leave a comment

Âm mưu Vatican trong 2 chế độ VNCH – Tổng kết vụ TT Diệm bị lật đổ vào năm 1963 cho đến TT Thiệu từ chức 1975 :


LTS: Nội dung không nhất thiết quan điểm và chủ trương của Thiên Hạ Sự.   Trong thư viện của đại học Stanford  về phần “ Diplomatic History “…Vol 25 , Issue 4, 1 October 2001, Pages 589 -624 Ghi rằng … Continue reading

Posted in Bạn đọc viết, Câu Chuyện Cuộc Sống | Leave a comment

Nhật Ký Biển Đông: Ba Tư – Chiếc Gân Gà của Tào Tháo


Nhật Ký Biển Đông hai tuần đầu Tháng Mười ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:  

Posted in Bạn đọc viết, Câu Chuyện Cuộc Sống | Leave a comment

ĐÔI LỜI VỚI TẠ PHONG TẦN!


 Bỏ qua vài chính kiến chính trị, bài viết đã vạch trần tư cách và thủ đoạn của Tạ Phong Tần Ngô Thị Hồng Lâm Thưa cộng đồng, Tôi lấy chồng, tôi sống yên ổn núp bóng tùng quân. Năm … Continue reading

Posted in Bạn đọc viết, Câu Chuyện Cuộc Sống | Leave a comment

Tuyên Ngôn Về Thể Trạng Vũ Trụ Tiền Big Bang


Bài 3: Trích đoạn chương 11. Kết luận sau cùng.   Giải Trình Bản Thể, Thực Tại, Tánh Không, Tướng Không. Sự Liên Hệ Giữa Tánh Không, Bản Thể Với Vũ Trụ Thực Tướng, Phi Tướng.

Posted in Bạn đọc viết, Câu Chuyện Cuộc Sống | Leave a comment

Quỹ công lý cho ký giả Nguyễn Đạm Phong


Những điểm mới xung quanh cuộc họp báo ở Houston của con trai cố ký giả Đàm Phong Vụ án tiêu diệt Việt Tân và các vòi bạch tuộc của ông Nguyễn Thanh Tú, con trai cố ký giả Đạm … Continue reading

Posted in Bạn đọc viết | Leave a comment