Category Archives: Phim Ảnh – Videos

Trang videos

Tổng thống Donald Trump đến phi trường quô`c tế Đà Nẵng tại sảnh VIP A


Live Streaming của KBCHN vui lòng ghi rõ xuất xứ trích nguồn của KBCHN Advertisements

Posted in Hình và Phim Ảnh, KBC Hải Ngoại, Phim Ảnh - Videos | Leave a comment

Những con quạ đen đội lốt linh mục


Posted in Hình và Phim Ảnh, Phim Ảnh - Videos, Video nguồn | Leave a comment

Đà Nẵng chào đón APEC


 

Posted in Hình và Phim Ảnh, Phim Ảnh - Videos, Video nguồn | Leave a comment

KBCHN268 Hội luận ngày 24/10/2017 – P2


Thời sự KBCHN thứ Ba hàng tuần: chuyện Việt Nam

Posted in Hình và Phim Ảnh, KBC Hải Ngoại, Phim Ảnh - Videos | Leave a comment

KBCHN267 Hội luận ngày 24/10/2017 – P1


Thời sự hàng tuần thứ Ba của KBCHN: Chuyện Hoa Kỳ.

Posted in Hình và Phim Ảnh, KBC Hải Ngoại, Phim Ảnh - Videos | Leave a comment

KBCHN266 nhà báo NPH giao lưu ngày 23/10/2017 – P2 Hết


Giải tỏa sự kiện giáo xứ Thọ Hòa, Xuân Lộc

Posted in Hình và Phim Ảnh, KBC Hải Ngoại, Muc Lục | Leave a comment

KBCHN265 nhà báo NPH giao lưu ngày 23/10/2017 – P1


Giao lưu độc giả về vụ giáo xứ Thọ Hòa, nhưng một vài độc giả vẫn “lạc đường” lái qua vấn đề cá nhân ông Lê Xuân Nghĩa.

Posted in Hình và Phim Ảnh, KBC Hải Ngoại, Phim Ảnh - Videos | Leave a comment