Category Archives: KBC Hải Ngoại

Tổng thống Donald Trump đến phi trường quô`c tế Đà Nẵng tại sảnh VIP A


Live Streaming của KBCHN vui lòng ghi rõ xuất xứ trích nguồn của KBCHN Advertisements

Posted in Hình và Phim Ảnh, KBC Hải Ngoại, Phim Ảnh - Videos | Leave a comment

KBCHN268 Hội luận ngày 24/10/2017 – P2


Thời sự KBCHN thứ Ba hàng tuần: chuyện Việt Nam

Posted in Hình và Phim Ảnh, KBC Hải Ngoại, Phim Ảnh - Videos | Leave a comment

KBCHN267 Hội luận ngày 24/10/2017 – P1


Thời sự hàng tuần thứ Ba của KBCHN: Chuyện Hoa Kỳ.

Posted in Hình và Phim Ảnh, KBC Hải Ngoại, Phim Ảnh - Videos | Leave a comment

KBCHN266 nhà báo NPH giao lưu ngày 23/10/2017 – P2 Hết


Giải tỏa sự kiện giáo xứ Thọ Hòa, Xuân Lộc

Posted in Hình và Phim Ảnh, KBC Hải Ngoại, Muc Lục | Leave a comment

KBCHN265 nhà báo NPH giao lưu ngày 23/10/2017 – P1


Giao lưu độc giả về vụ giáo xứ Thọ Hòa, nhưng một vài độc giả vẫn “lạc đường” lái qua vấn đề cá nhân ông Lê Xuân Nghĩa.

Posted in Hình và Phim Ảnh, KBC Hải Ngoại, Phim Ảnh - Videos | Leave a comment

KBCHN264 nhà báo NPH về giáo xứ Thọ Hòa ngày 22/10/2017 – P2 HẾT


NB NPH trả lời câu hỏi liên quan đến bài nói chuyện về giao xứ Thọ Hòa

Posted in Hình và Phim Ảnh, KBC Hải Ngoại, Phim Ảnh - Videos | Leave a comment

KBCHN263 nhà báo NPH về giáo xứ Thọ Hòa ngày 22/10/2017 – P1


Giáo xứ Thọ Hòa bắt giam người vô cớ, tự ý hành xử pháp luật trước mặt nhân viên công lực không bị truy tố. Trong khi cửa nhà thờ rộng mở con chiên Nguyễn Trọng Nghĩa đến “thăm” cha … Continue reading

Posted in Hình và Phim Ảnh, KBC Hải Ngoại, Phim Ảnh - Videos | Leave a comment