Category Archives: Đội Mũ Ngược

Việt Tân bị vắt chanh bỏ vỏ?


Hãy nhìn vào thực tế 40 năm sau ngày 30 tháng tư năm 1975 để thấy rằng con đường vắt chanh bỏ vỏ Việt Tân của Hoa Kỳ sau 35 năm dung dưỡng MTQGTNGPVN và Việt Tân ra sao? KBCHN … Continue reading

Posted in Muc Lục, Người Việt Hải Ngoại, Đội Mũ Ngược | Leave a comment

Sự tàn ác gian manh của Mặt Trận kháng chiến bịp Hoàng Cơ Minh và băng đảng Mafia Việt Tân


Người viết đã bỏ ra trên 10 năm để sưu tập tài liệu, chứng từ… Tội giết người của tập đoàn bịp bợm Mặt Trận trước kia và Việt Tân hiện nay, ra trước công luận nhằm mục đích yêu … Continue reading

Posted in Muc Lục, Người Việt Hải Ngoại, Đội Mũ Ngược | Leave a comment

Đội Mũ Ngược – Who am I? Tôi là ai


Posted in Đội Mũ Ngược | Leave a comment

Thông thạo ngoại ngữ


Posted in Đội Mũ Ngược | 1 Comment

Customers Num Bờ Oăn


Posted in Đội Mũ Ngược | Leave a comment

Đội Mũ Ngược – Lại chuyện đi khám bác sĩ


Posted in Đội Mũ Ngược | Leave a comment

Đội Mũ Ngược: Mại dô, mại dô nóng hổi hổi vừa thổi vừa ăn


Posted in Đội Mũ Ngược | Leave a comment