Category Archives: Việt Thường

THÔNG CẢM VỚI VIỆT THƯỜNG


THÔNG CẢM VỚI VIỆT THƯỜNG Trước đây khoảng 10 năm cá nhân tôi, Kiêm Ái, sau khi đọc một số bài của Nhà Báo Việt Thường, tôi đã có nhận xét về Việt Thường là một kẻ cò mồi. Sau … Continue reading

Posted in Việt Thường | Leave a comment