Lệ Hằng

Trang nhạc ca sĩ Lệ Hằng – Bạn đọc có thể và thăm Lệ Hằng tại http://lehangcasi.blogspot.com

Lệ Hằng giúp vui trong đêm nhạc Carol Kim

Tiếng hát Lệ Hằng trong ngày Hiền Mẫu

Lệ Hằng giúp vui tiệc MEMO

Những Đóm Mắt Hoả Châu

Lệ Hằng giúp vui Tất Niên Biệt Động Quân 2011

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s